Show simple item record

dc.contributor.advisorKielland, Ingrid Marie
dc.contributor.authorMagee, Catherine Gyri
dc.date.accessioned2018-10-10T09:46:22Z
dc.date.available2018-10-10T09:46:22Z
dc.date.issued2018-05-08
dc.description.abstractTemaet i denne masterstudien i samfunnsfagdidaktikk er dialogiske samtaler medelever imellom, der det undersøkes didaktiske muligheter i dette opp mot lærerplanen i samfunnsfag sentrert til temaer innenfor deltagelse og tilhørighet. den utforskende problemstillingen er: Hvilke erfaringer og holdninger har noen lærere til dialogiske samtaler medelever imellom? Utgangspunktet var egenerfaring med samtaleidealer fra beskrivelser i teorien. Kvalitativ metode er benyttet, med intervju i samtaleform i dybden i søken etter mer forståelse. Utvalget var fire lærere som underviste på 5. eller 6. trinn. Data ble bearbeidet med støtte fra et hermeneutisk syn, der de transkriberte tekstutskriftene ble møtt med forforståelse, og utviklet i vekselspill mellom lesing og fortolkninger til ny forståelse. Svar på problemstillingen ble vist på to ulike måter, da gjennom generell analyse av overordnet empiriske funn, med gjennomgang av erfaringene til hver enkelt lærer, og drøfting av sentrale funn tematisk opp mot teori med analyse. Undersøkelsen viste at lærerne hadde mye erfaringer med dialogiske samtaler medelever imellom, og da ofte med to elever på hver gruppe med jobbing faglig. I og med lærernes positive holdninger til dialogiske samtaler medelever imellom, kunne muligheter videre være en videreutvikling av dialogiske samtaler medelever imellom i mer strukturerte former og med flere elever på hver gruppe. Elevene kunne i dette utfordres videre på temaer innenfor samfunnsfag; deltagelse og tilhørighet, der alle elevene om mulig kan føle engasjement og ha plass i fellesskapet. Lærer kan mulig i dette få mer tid til rådighet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13934
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3905
dc.subjectSamfunnsfagdidaktikk masteren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.titleDialog - basis for medvirkning og å gjøre hverandre gode. En studie om noen læreres erfaring med dialogiske samtaler medelever imellom på 5. og 6. trinnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record