Show simple item record

dc.contributor.authorMunkejord, Mai Camilla
dc.contributor.authorEggebø, Helga
dc.contributor.authorSchönfelder, Walter
dc.date.accessioned2018-11-09T07:06:46Z
dc.date.available2018-11-09T07:06:46Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet og trivsel i eget hjem, men viser samtidig at slett ikke alle vil bli boende (alene) i den boligen hvor man har bodd «i alle år» – selv om man skulle få omfattende kommunale hjemmetjenester. Eldres boligpreferanser varierer. Her spiller beliggenhet og tilstand til ens opprinnelige bolig inn, men også dimensjoner som egen fysisk og psykisk helse, tilgang på uformell omsorg fra pårørende, samt egne sosiale nettverk og relasjoner. Å flytte kan være et stort steg å ta, men for noen eldre kan det å flytte til eksempelvis en omsorgsbolig eller en tilrettelagt leilighet sentralt plassert i kommunen vise seg å bidra til både trivsel, trygghet samt bedret fysisk og psykososial helse.en_US
dc.description.sponsorshipRegionalt Forskningsfond Nord (RFF Nord): 257019en_US
dc.descriptionSource at: <a href=http://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03> http://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03</a>en_US
dc.identifier.citationMunkejord, M. C., Eggebø, H. & Schönfelder, W. (2018) Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. <i>Tidsskrift for omsorgsforskning, 4</i>(1), 6-16. http://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1582082
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14144
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalTidsskrift for omsorgsforskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleHjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record