Show simple item record

dc.contributor.authorMidling, Kjell Øyvind
dc.contributor.authorMejdell, Cecilie
dc.contributor.authorOlsen, Stein Harris
dc.contributor.authorTobiassen, Torbjørn
dc.contributor.authorAas-Hansen, Øyvind
dc.contributor.authorAas, Kåre
dc.contributor.authorHarris, Stephen
dc.contributor.authorFemsteinevik, Åsmund
dc.contributor.authorOppedal, Kurt
dc.date.accessioned2018-11-27T10:35:03Z
dc.date.available2018-11-27T10:35:03Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstract<p>Hovedmålet med prosjektet var å teste avliving og bløgging på båt, direkte fra oppdrettsmerd, i nær full industriell skala og danne grunnlag for omlegging av all slakting ved Marine Harvest, region sør. Del 1 av dette prosjektet ble gjennomført i februar 2007 på brønnbåten ”B/B Tauranga”. Hovedmålet var å evaluere bruk av mammutpumpe, bedøving, bløgging, avliving og transport av oppdrettslaks direkte i brønnbåt som alternativ til brønnbåttransport av levende laks og landbasert slakting. Direkteslakting (engelsk: Dead-haul) er viktigst i perioder med høy temperatur (tidvis stor dødelighet) eller ved sykdomsutbrudd (reduserer smittefare). Forsøkene har gitt positive resultat og oppdragsgiver (Marine Harvest) ønsker nå å skalere aktiviteten slik at den omfatter hele region sør.</p> <p>Del 2 (september-desember 2007) ble gjennomført på ringnotfartøyet ”M/K Sørfold”, dels ved lokalitetene i Ryfylke i Rogaland, dels ved Marine Harvest sitt anlegg på Hærøy i Nordland. I alt har om lag 2000 tonn laks blitt slaktet om bord og de totale erfaringer er svært positive. Marine Harvest ønsker å legge om all sin slakting i Sør-Norge til denne metoden.</p> <p>Hovedkonklusjonene så langt er:</p> <ul><li>Skånsom trenging og pumping, samt god bedøvelse påfulgt av bløgging og kjøling gir svært lang pre rigor tid og en fisk med bedre kvalitet (velferdsmessig og kvantitativt) og minst like lang holdbarhet (QIM, kimtall).</li> <li>Atferdsbasert slakting (slagmaskin fra Seafood Innovation Ltd.) er effektiv og sikrer god velferd forutsatt at laksen ikke trenges hardt, at pumping eller håving er skånsom, at det ikke er for stor spredning i størrelse og at utstyret blir brukt av øvet personell.</li> <li>Elektrisk bedøvelse reduserer pre rigor tiden med 40 til 50 % og kan derfor ikke brukes når transporten er lang.</li> <p>Atferdsbasert slakting blir nå skalert i et nytt prosjekt hvor målet er uttak av 250 tonn, bedøvd, bløgget og RSW-kjølt laks i løpet av fire timer.</p>en_US
dc.description.sponsorshipFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Nofima ASen_US
dc.descriptionSource at <a href=https://nofima.no/en/pub/320985/> https://nofima.no/en/pub/320985/</a>.en_US
dc.identifier.citationMidling, K.Ø., Mejdell, C., Olsen, S.H., Tobiassen, T., Aas-Hansen, Ø., Aas, K., ... Femsteinevik, Å. (2008). Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd. Nofima AS. Nofima rapportserie (6/2008).en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 320985
dc.identifier.isbn978-82-7251-637-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14244
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNofimaen_US
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Dh3qQrWyAlvDloWKM8BNjv9timaPVciUVf7USj4Wwp4%3d&docid=05f89c5a49b9841bd9fac14444ca992d9
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.titleSlakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record