Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEilertsen, Tor Vidar
dc.contributor.authorHolmén, Per Erik
dc.date.accessioned2008-06-11T06:12:42Z
dc.date.available2008-06-11T06:12:42Z
dc.date.issued2008-05-26
dc.description.abstractUppsatsen beskriver ett förbättringsarbete som genomfördes och som syftade till att förbättra kvaliteten i kunskapsutvecklingen och lärandet hos eleverna och därmed det elevaktiva arbetssättet på Naturhumanistiska Gymnasiet i Helsingborg. Det sätt på vilken detta gjordes var att förändra de problem som är utgångspunkt för elevernas lärande. Förändringen var att införa tankefärdigheter och erfarenheter från problembaserat lärande i nykonstruerade problem. Tankefärdigheter är användandet att specifika och ändamålsenliga tankeprocedurer för det tänkande som behövs för en specifik uppgift. Art Costa och Robert Swartz med flera har introducerat termen Thinking Based Learning. Thinking Based Learning handlar om att lära individer att blir skickliga tänkare. De introducerar termen Skillful Thinking för att beskriva de mentala processer och lärobeteenden som framgångsrika tänkare uppvisar. Skickligt tänkande består av tre delar: • Thinking Skills. Fortsättningsvis kommer begreppet tankefärdighet att användas för denna term. Tankefärdighet är användandet att specifika och ändamålsenliga tankeprocedurer för det tänkande som behövs för en specifik uppgift. • Habits of Mind. Habits of Mind är de mentala vanor och förhållningssätt som stöttar ett effektivt användande av tankefärdigheter. Dessa mentala vanor är på en och samma gång breda generella förhållningssätt till när man står inför ett problem som inte enkelt har sin lösning och specifika lärobeteenden som stöttar tankefärdigheter som är kontextberoende. • Metakognition. Swartz m.fl. definierar metakognition som det medvetna användandet av tankefärdigheter och Habits of Mind. Uppsatsens slutsats är att elevernas lärande och kunskapsutveckling har förbättrats genom aktionen och att införa tankefärdigheter i problembaserat lärande är ett effektivt sätt att genomföra denna förbättring. Det elevaktiva arbetssätet har ökat i kvalitet.en
dc.format.extent1601405 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1440
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1219
dc.language.isosween
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectAndre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectproblembasert læringen
dc.subjectthinking based learningen
dc.subjecthabits of minden
dc.subjectthinking skillsen
dc.subjectämnesintegrationen
dc.subjectämnesövergripandeen
dc.subjecttverrfaglige undervisningsoppleggen
dc.titleFörbättring av problembaserat lärande med hjälp av tankefärdigheter i ämnesintegrerad undervisningen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel