Show simple item record

dc.contributor.authorSæle, Rannveig Grøm
dc.contributor.authorSagatun, Åse
dc.date.accessioned2019-01-11T14:58:08Z
dc.date.available2019-01-11T14:58:08Z
dc.date.issued2018-11-28
dc.description.abstract<p><i>BAKGRUNN</i>: Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene av tiltaket FRIENDS for life, et behandlingsprogram for barn og ungdommer med angst. Tiltaket er tilrettelagt for grupper, men kan også brukes individuelt. FRIENDS har som mål å hjelpe barn og ungdommer med å utvikle ferdigheter og kunnskaper som gjør dem bedre rustet til å håndtere angstprovoserende situasjoner. I Norge er RKBU Vest ansvarlig for distribusjon og implementering av tiltaket ut 2018.</p> <p><i>METODE</i>: Kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psycinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. To norske effektstudier er omtalt i denne oppsummeringen, samt en tredje norsk studie og en internasjonal reviewartikkel. FRIENDS er et tiltak som kan benyttes både som forebygging og behandling. Denne kunnskapsoppsummeringen er begrenset til tiltaket som behandling.</p> <p><i>RESULTATER</i>: Resultatene omfatter en beskrivelse av tiltaket, effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Det foreligger to norske effektstudier, hvorav den ene er en RCT med både pre-post-målinger og sammenligning med kontrollgruppe. Studien er av god forskningsmetodisk kvalitet og finner positive effekter av tiltaket i en økologisk valid setting.</p> <p><i>KONKLUSJON</i>: FRIENDS for life er klassifisert på nivå 4 – intervensjon med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.</p>en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/friends-for-life-behandling/> https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/friends-for-life-behandling/</a>.en_US
dc.identifier.citationSæle, R.G. & Sagatun, Å. (2018). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket FRIENDS for life (behandling). <i>Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge</i>.en_US
dc.identifier.issn2464-2142
dc.identifier.otherFRIDAID 1636308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14431
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.journalUngsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
dc.relation.urihttps://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/friends-for-life-behandling/
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.titleKunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket FRIENDS for life (behandling)en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record