Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Sissel H.
dc.contributor.authorOlsen, Line
dc.date.accessioned2008-06-19T08:35:08Z
dc.date.available2008-06-19T08:35:08Z
dc.date.issued2008-05-26
dc.description.abstractBakgrunnen for å skrive oppgaven er det massive fokuset som har vært på klimatrusselen, særlig det siste året. Oppgavens tema er unge personers oppfatning av de miljømessige problemer som følger av den globale oppvarmingen. Problemstillingen min er hvordan de ser på nytteeffekten av, og muligheten til, en egeninnsats i forhold til miljøet. Jeg undersøker også hva det er de trekker fram som kan gjøre det vanskelig å ta hensyn til miljøet, og hvem andre de trekker fram som har et særlig ansvar. Jeg har samlet inn data ved hjelp av kvalitative fokusgruppeintervju, og gjennom å analysere et tidligere innsamlet kvantitativt materiale. Jeg har sådan benyttet meg av metodetriangulering. De teoretiske retningene jeg har brukt i oppgaven er Rational Choice og Berger og Luckmanns fenomenologiske konstruktivisme. Jeg startet med å analysere den kvantitative undersøkelsen ”Undersøkelse om verdier, natur og miljø 2000” som er tilgjengelig til forskningsøyemed fra NSD. Her noterte jeg meg interessante funn, som jeg valgte å inkludere i intervjuguiden. Jeg har også brukt fangens dilemma som analytisk hjelpemiddel på det empiriske materialet. Den viktigste prosessen med denne oppgaven har imidlertid vært å prøve å formidle det deltakerne selv trekker fram: Deres argumentasjoner, motivasjoner og forståelse for miljøproblematikken.en
dc.format.extent377042 bytes
dc.format.extent2060 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1458
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1233
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectRational Choiceen
dc.subjectBerger og Luckmannen
dc.subjectFokusgrupperen
dc.subjectNSDen
dc.subjectKlimaen
dc.subjectGlobal oppvarmingen
dc.subjectmiljøsosiologien
dc.titleMiljøet i fokus : unge mennesker diskuterer miljøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record