Show simple item record

dc.contributor.advisorHøgmo, Asle
dc.contributor.authorHansen, Tone
dc.date.accessioned2008-06-26T08:56:18Z
dc.date.available2008-06-26T08:56:18Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er skolefravær i samiske samfunn og bakgrunnen for at det i noen distrikter er større skolefravær for barn og unge i grunnskolen. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om den samiske kulturbakgrunnen har betydning for barns møte med skolen med hensyn til skolefravær. Undersøkelsen etterspør bare fravær, men jeg gjør også rede for ulikt fravær som skulk og vegring. I en flerkulturell skole er det spesielt viktig med et godt skole- hjem samarbeid for på denne måten å legge til rette for at skole og hjem har ei felles målsetning. Najonale føringer har fokus på at foreldre skal ta del i det som skjer på skolen, og at skolen skal tilpasse seg lokalt. Å kjenne en samisk kultur betyr ikke at man kjenner alle samiske kulturer. Det eksisterer ulike samiske grupperinger, der den samiske kulturen kommer til utrykk på ulikt vis. Samiske foreldre har sine egne erfaringer fra skolen som for mange ikke bare var utelukkende positiv, og dette er også med på deres holdning til skolen for deres barn i dag. Resultatene fra undrsøkelsen viser at en av de to skolene har elever som har stort fravær, og dette har også sammenfall med eksisterende teori på feltet. En gjennomgang av eksisterende teori og resultatene viser at skole i samiske distrikter er komplekst, og at både skolen og foreldrene står overfor flere dilemma som det ikke alltid er så lett å finne løsninger på.en
dc.format.extent345482 bytes
dc.format.extent2061 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1479
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1259
dc.language.isonob
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectSkolefraværen
dc.titleSkolens dilemma i møte med samiske barn og deres foreldreen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record