Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorRett, Elisabeth
dc.contributor.authorNilsen, Sandra Mari
dc.date.accessioned2019-03-18T10:19:23Z
dc.date.available2019-03-18T10:19:23Z
dc.date.issued2018-11-27
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi forsket på hva som førte til at et omsorgssenter reduserte sykefraværet sitt kraftig over en treårs periode. Formålet med oppgaven har vært å identifisere hva som ligger bak det reduserte sykefraværet, og vi har identifisert de konkrete tiltakene, drøftet hvilke som har hatt effekt, og deretter drøftet om dette kan overføres til andre virksomheter og eventuelt hvordan. Vi har gjennomført et enkeltcasestudie med kvalitativ datainnsamling i form av intervju med fire ansatte, enhetsleder og hovedtillitsvalgt. Problemstillingen er som følger: “Hvilke tiltak har vært benyttet og hvilke tiltak har hatt effekt på reduksjon av sykefraværet ved omsorgssenteret, og kan dette overføres til andre virksomheter?” Våre funn har kartlagt endringsprosessen som har vært, og hvilke tiltak som har vært iverksatt. I drøftingen kan vi se at tiltakene i seg selv har hatt effekt på det reduserte sykefraværet, men vi kommer også frem til at lederatferd har en påvirkningen på den gode måloppnåelsen. Vi har utarbeidet en “beste praksis” vi mener kan overføres til andre virksomheter som har som mål om å redusere sykefraværet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15008
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleNærvær er vel så viktig som fravær! En casestudie av et omsorgssenter på Østlandeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record