Show simple item record

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorArnesen, Reidar Darre
dc.date.accessioned2008-07-11T09:05:01Z
dc.date.available2008-07-11T09:05:01Z
dc.date.issued2008-05
dc.description.abstractFormålet med utredningen er å se på om prestasjonslønn er en effektiv faktor i nordnorske kommuners arbeid med å øke rekruttering, holde på kvalifisert arbeidskraft og øke produktiviteten. Noen kommuner har allerede tatt i bruk prestasjonslønn og vi forsøker å se om forventningene til denne type avlønning er oppfylt ved hjelp av blant annet teoretiske tilnærminger en kjenner igjen fra reformbølgen New Public Management, forventninger i kommuner som ikke har tatt reformen i bruk, og ulike motivasjonsteorier. Samtidig ser vi også på om forutsetningene for innføring av prestasjonslønn er til stede i kommunal sektor, og vi argumenterer for at kommunal sektor på sentrale områder mangler de elementene en kjenner igjen fra det private næringsliv, som sektoren søker å likne på. Ved hjelp av kvantitative data fra en spørreundersøkelse utført vinteren 2008, og dokumentstudier forsøker vi å gi et nyansert bilde av hvordan bruken av prestasjonslønnssystemer kan arte seg i kommunal sektor. Studien fokuserer på sektoren i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, og det har i løpet av utredningens arbeid vist seg at denne regionen på mange områder fremstår som særegen i forhold til bruken av incentivsystemer på de overstående variablene. Utredningen gir et bilde av kommunal sektor som multifunksjonell hvor samarbeid over skilleveggene i kontorlandskapet både er nødvendig og viktig. Det knytter seg derfor en mengde hensyn en må ta til debatten om prestasjonslønn er egnet eller ikke, samtidig som holdningsundersøkelser som her er gjennomført er eller kan være farget av respondentenes ulike agendaer i forhold til et hett tema som denne utredningen tar for seg. Våre data tyder på at prestasjonslønn har en effekt på alle de tre variablene vi har undersøkt. Likevel finner vi ting som tyder på at disse effektene til en viss grad, verken i styrke eller retning, er hva som predikeres i utredningens teoretiske gjennomgang, eller av forventninger i kommuner som ikke har gjennomført innføringen. Vi ser i utredningen på noen mulige forklaringer til hvorfor vi ser de effektene vi gjør.en
dc.format.extent2852018 bytes
dc.format.extent2070 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1532
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1321
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3903nor
dc.subjectOrganisasjonen
dc.subjectPrestasjonslønnen
dc.subjectResultatlønnen
dc.subjectIncentiveren
dc.subjectKommunal Sektoren
dc.subjectRekrutteringen
dc.subjectVedlikeholden
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectAgentteorien
dc.subjectHoldningeren
dc.subjectEffekteren
dc.subjectNord Norgeen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titlePrestasjonslønn - et egnet virkemiddel for rekruttering, vedlikehold og motivasjon av ansatte i kommunal sektor? Forventning, forutsetning og effekter i nordnorske kommuner.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record