Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorHansen, Thomas Lindstrøm
dc.contributor.authorHansen, Terje-Andre
dc.date.accessioned2008-07-15T11:31:12Z
dc.date.available2008-07-15T11:31:12Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi utført en effektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for året 2006. Vi har sett nærmere på Lerøy Aurora AS og fulgt bedriften gjennom analysen. I effektivitetsanalysen har vi fokusert på gjennomsnittlig bransjeeffektivitet, både total- og teknisk effektivitet. Vi har videre studert betydningen av hvilken skala bedriftene opererer i. I etterkant av effektivitetsanalysen har vi utført benchmarking av Lerøy Aurora for å forsøke og identifisere sterke og svake sider ved bedriften. Datamaterialet vi har analysert er innhentet av Fiskeridirektoratet i forbindelse med deres årlige lønnsomhetsundersøkelsen for regnskapsåret 2006. Dette datasettet omfatter 621 av landets 909 matfiskkonsesjoner for laks og regnbueørret. Effektivitetsanalyser ble utført ved hjelp av DEA-metoden, som er en ikke-parametrisk metode for frontanalyser. Vi har benyttet en inputorientert modell, noe som vil si at vi har fokusert på inputminimering. I analysen har vi brukt fem inputs og en output. Som input har vi valgt fôrforbruk, smoltkostnader, lønnskostnader, andre driftskostnader og kapitalkostnader. Som output har vi brukt produksjon i kilo. Resultatene viser at norsk matfiskproduksjon har en gjennomsnittlig effektivitet på 83 %. Videre beregner vi teknisk effektivitet og skalaeffektivitet. Resultatene viser at tre av fire bedrifter i bransjen opererer i feil skala. Våre analyser viser at en optimal oppdrettsbedrift med tanke på størrelse har ca 3-4 konsesjoner. Lerøy Aurora oppnådde en effektivitetsscore på 82 %, altså rett under gjennomsnittet. Nærmere analyser viser at bedriften opererer i feil skala, og at dette i hovedsak er grunnen til bedriftens ineffektivitet. Innsatsfaktorene som bedriften har størst overforbruk av er lønnskostnader og kapitalkostnader, mens de er veldig gode når det gjelder andre driftskostnader.en
dc.format.extent1489579 bytes
dc.format.extent2074 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1551
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1329
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectEffektivitetsanalyseen
dc.subjectDEAen
dc.subjectBenchmarkingen
dc.titleEffektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for 2006, med benchmarking av Lerøy Aurora ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record