Show simple item record

dc.contributor.advisorDidriksen, Stine Meier
dc.contributor.authorKocian, Frida Mathea
dc.date.accessioned2019-07-04T12:32:47Z
dc.date.available2019-07-04T12:32:47Z
dc.date.issued2019-05-14
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av arrangementsorganisasjoner med fokus på human resources (HR) og særlig rekruttering i Oslo Maraton, Norway Cup og World Cup Kvitfjell. Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere utfordringer tre arrangementsorganisasjonene opplever knyttet til HR og særlig rekruttering. Jeg valgte å undersøke dette området da det er et fagfelt som har et lite teoretisk grunnlag for problemstillinger som er knyttet til HR i arrangementsorganisasjoner. Arrangementsorganisasjoner har noen særegne utfordringer som skiller seg fra utfordringer mer tradisjonelle organisasjoner møter, noe som kommer klart frem i møte med mine informanter. Dette handler i stor grad om tilgang til ressurser som tid, økonomi og særlig arbeidskraft i form av frivillige. Bakgrunnen for at jeg ønsker å studere dette fagområdet er fordi jeg ønsker å gi innsikt og forståelse til et fagområde som er ganske nytt og som det er lite forsket på. HR er i seg selv er blitt et godt etablert fagfelt, men knyttet opp mot arrangementsorganisasjoner er det et mer begrenset fagområde. For å få frem personlige opplevelser og beskrivelser har jeg valgt å utføre en kvalitativ undersøkelse for å kartlegge utfordringer og de tre arrangementsorganisasjonenes forhold til HR og deres fremgangsmåter for rekruttering. Intervju med de tre arrangementsorganisasjonene vil være det empiriske grunnlaget. Arrangementsorganisasjonene opererer i sports- og idrettssegmentet, men er organisert på ulike måter. De funn jeg har gjort meg bekrefter at arrangementsorganisasjoner står overfor utfordringer knyttet til HR og rekruttering som skiller seg fra utfordringer mer tradisjonelle utfordringer står overfor. Det kommer frem at arrangementsorganisasjoner er ulike på særlig kompetanse- og bemanningsbehov da dette er i kontinuerlig ending. Dette skiller seg fra mer tradisjonelle organisasjoner som opplever mer forutsigbarhet og stabilitet i sin kompetanse- og bemanningssituasjon. Når det gjelder rekruttering og motivasjon viser det seg at arrangementsorganisasjoner i hovedsak må appellere til den indre motivasjonen. Det kan være sentralt å få frivillige til å føle at de indentifiserer seg med arrangementsorganisasjonenes verdier og identitet. Selv om det ikke kommer frem som en utpreget strategi for rekruttering av frivillige virker arrangementsorganisasjonenes verdier å være et rekrutteringsgrunnlag og disse organisasjonene ønsker at de frivillige skal identifiserer seg med sine verdier.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15685
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectOranisasjon og ledelseen_US
dc.subjectEvent managementen_US
dc.subjectHuman resourcesen_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectFrivilligheten_US
dc.subjectVerdieren_US
dc.subjectArrangementen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectStrategisk Human Resourcesen_US
dc.subjectStrategisk rekrutteringen_US
dc.subjectKompetansebehoven_US
dc.subjectFrivilligen_US
dc.subjectProsjektledelseen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleHuman Resources sett i lys av en mindre tradisjonell organisasjonsform. En kvalitativ undersøkelse av norske kultur og sports arrangementeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record