Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorHaugan, Margrethe Bergset
dc.date.accessioned2019-07-04T13:11:50Z
dc.date.available2019-07-04T13:11:50Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er fjernledelse. Problemstillingen er todelt: 1) hva menes med fjernledelse, hva er virkemidlene og effektene? 2) Hva hemmer og fremmer fjernledelse? For å besvare problemstillingen ble 14 artikler analysert. Det benyttes to perspektiver på ledelse, det instrumentelle og symbolske perspektivet, som problemstillingen diskuteres opp mot. Analysen viste at alle forskningsspørsmålene kunne forklares med utgangspunkt i begge perspektivene. Funn fra analysen viste at fjernledelse kan forstås som et middel for å påvirke de ansatte i retning av organisasjonens mål, i lys av det instrumentelle perspektivet. Fjernledelse handler også om forvaltning av mening, å skape en følelse av fellesskap mellom ansatte, og mellom ansatte og leder, som samsvarer med det symbolske perspektivet. Det fremkommer også fra analysen at virkemidlene som benyttes kan forstås i lys av begge perspektivene, men at litteraturutvalget legger en større vekt på virkemidlene som kan forstås i lys av et symbolsk perspektiv fremfor det instrumentelle perspektiv. Når det gjelder effekter av fjernledelse legger litteraturen større vekt på de effektene som kan forstås i et instrumentelt perspektiv. I del to av problemstillingen analyseres og diskuteres hva som hemmer og fremmer fjernledelse. Hva som hemmer og fremmer fjernledelse kan også forstås i lys av begge perspektivene, men litteraturen viser at de symbolske elementene blir oftest presentert. Virkemidler for effektiv fjernledelse kan oppsummeres slik: sette klare mål, fordele oppgaver, bevisstgjøring, prestasjonsstyring, planlegging, teknologi, opplæring, kultur, felles visjon. Positive effekter av fjernledelse: økt prestasjon, lønnsomhet, lavere fravær og turnover, bredere rekrutteringsbase, geografisk uavhengighet, jobbtilfredshet, tilhørighet, motivasjon, selvstyring, organisatorisk omdømme. Negative effekter: mindre kontroll over hva ansatte gjør, manglende veiledning, isolasjon, kommunikasjonsproblemer, interaksjon innad i organisasjonen. Hva som kan hemme fjernledelse: tradisjonell kontroll, uklare mål, uklare oppgaver og retningslinjer, lite kjennskap til omgivelsene, manglende kommunikasjonstilfredshet, fysisk avstand, redusert ansikt-til-ansikt, kultur, manglende felles visjon, manglende tillit mellom leder og ansatt, negativ tro og holdning. Hva som fremmer fjernledelse: klare mål, oppgavefordeling og retningslinjer, god kjennskap til omgivelsene, kommunikasjonstilfredshet, hyppig kommunikasjon gjennom ulike medier, prestasjonsstyring, kultur, felles visjon, tillit, positiv tro og holdning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15691
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleFjernledelse. Et litteraturstudie av konseptet fjernledelse - hva er virkemidlene og effektene?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record