Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOpdal, Pål Anders
dc.contributor.authorWilliksen, Jonas
dc.date.accessioned2019-07-24T08:42:56Z
dc.date.available2019-07-24T08:42:56Z
dc.date.issued2019-05-13
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen er tematisert rundt overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning. Gjennom kvalitative forskningsintervju undersøkes det hvordan lærere i videregående skole og universitetsansatte forstår studiekompetanse og hva det innebærer. Utvalget består totalt av fem personer, hvorav tre lærere fra ulike videregående skoler og to professorer fra ulike utdanningsprogrammer ved et universitet. Hensikten med prosjektet har i hovedsak vært å framskaffe mer kunnskap om studiekompetanse basert på etterspørsel i offentlige utredninger (NOU 18:15, s. 97). Studien viser at informantenes forståelse er preget av individuelle oppfatninger, men at skrivekyndighet, studievaner, motivasjon og læringsstrategier trekkes frem som noen avgjørende faktorer for hvor god studiekompetanse den enkelte oppnår. Dette fordi overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning både består av et kognitivt aspekt tilknyttet læring i ulike utdanningsinstitusjoner, men også en overgang fra en tilværelse fra elev til student som også innebærer en affektiv dimensjon. Dette skisseres ved bruk av teoretiske perspektiv fra Biggs og Illeris, som også legges til grunne i avhandlingens diskusjonsdel. Oppgaven inneholder for øvrig en gjennomgang av eksisterende forskning på feltet, samt en metodedel der det redegjøres for hvordan datamaterialet er utarbeidet. Studien var også interessert i å undersøke om det finnes markante forskjeller i hva lærere i videregående og universitetsansatte legger i sin forståelse av dette begrepet, men oppsummerer imidlertid med at det trengs ytterligere forskning på området for å kunne foreta noen konklusjoner.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15785
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleHvilken kompetanse er studiekompetanse? En kvalitativ studie av oppfatninger blant lærere og vitenskapelig ansatte.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel