Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorHammer, Ruben
dc.contributor.authorOlsen, André
dc.date.accessioned2019-08-19T10:31:17Z
dc.date.available2019-08-19T10:31:17Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.description.abstractSykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2008 slått sammen og utgjør i dag Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Samme år ble det innført en tverrgående klinikkstruktur hvor sykehuset organiseres etter fag i funksjonelle enheter som strekker seg på tvers av lokasjonene. Klinikkorganiseringen er gjenstand for sterk kritikk, og gjennom medieoppslag fremkommer det at organiseringen skaper dysfunksjonell styring og umyndiggjør de mindre sykehusene. Denne studien undersøker ortopedisk avdeling ved UNN som strekker seg over lokasjonene Tromsø, Harstad og Narvik, og tar sikte på å frembringe forståelse av hvilke styringsutfordringer en sykehusavdeling opplever når den strekker seg over tre lokasjoner. Dette er søkt belyst gjennom følgende problemstilling: Hvilke styringsutfordringer opplever en desentralisert sykehusavdeling når den inngår i en klinikkmodell? Det er gjennomført en intensiv casestudie hvor det er benyttet kvalitativ metode. Til sammen er 6 informanter fra de tre lokasjonene er strategisk utvalgt, og det er blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer. Utvalget består av leder, mellomledere og klinikere. Våre funn viser at økonomistyringen er vertikalt orientert og det forekommer tilnærmet ingen horisontal styring. Styringsutfordringer er særlig fremtredende i den horisontale dimensjonen hvor det er mangelfull kommunikasjon og fremtredende samarbeidsutfordringer, både på tvers av geografiske lokasjoner, men også på tvers av klinikker. I den vertikale dimensjonen oppstår styringsutfordringer som følge av manglende myndighet og urealistiske budsjetter. Ortopedisk avdeling har tilsynelatende ikke lyktes i å realisere stordriftsfordeler som følge av fusjonen. Studien bidrar til litteraturen gjennom å studere styringsutfordringer og horisontal økonomistyring gjennom kvalitative intervjuer, noe som er etterspurt av tidligere forskning (Pettersen & Solstad, 2015). Ved å studere styringsutfordringer sett fra de tre lokasjonenes ståsted bidrar studien til den horisontale styringslitteraturen da tidligere forskning hovedsakelig har studert nettverk eller dyader, samt at tidligere forskning har hatt fokus på styringssystemer og ikke styringsutfordringer (Caglio & Ditillo, 2008). Studien viser også hvordan klinikere er under påvirkning av en økonomisk-administrativ logikk i valg av behandlingsmetodikk, slik at den også bidrar til litteraturen gjennom å diskutere horisontal styring i lys av særegenheter ved offentlig sektor (Kraus & Lindholm, 2010).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15929
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectstyringsutfordringeren_US
dc.subjectvertikal økonomistyringen_US
dc.subjecthorisontal økonomistyringen_US
dc.subjectsykehusen_US
dc.subjectinstitusjonelle logikkeren_US
dc.titleStyring på tvers av vanntette skott. En casestudie av styringsutfordringer i ortopedisk avdeling ved UNNen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record