Show simple item record

dc.contributor.authorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorMittner, Lilli
dc.contributor.authorGjærum, Rikke Gürgens
dc.date.accessioned2019-08-19T13:40:48Z
dc.date.available2019-08-19T13:40:48Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.description.abstractDenne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av datamaterialet ledet til tre sentrale diskurser: kvalitetsdiskursen, kjønnsdiskursen og elitediskursen. Studien viser at komitémedlemmene operasjonaliserer sin <i>kvalitetsforståelse</i> med utgangspunkt i markører som arena, publikumstype, nyskaping, samarbeidsrelasjoner og egenart. Samtidig framhever informantene at kvalitetskriteriene i forskriften er for uklare. Disse vage kriteriene for opprykk, sammen med et dominerende elitistisk kunstsyn i kunstutdanningsfeltet, fører ifølge informantene til at de som allerede har definisjonsmakt fortsetter å forvalte rådende definisjoner av kvalitet. Informantene forteller at det er de spesifikt kunstfaglige kriteriene som er vanskeligst å konkretisere. Komitémedlemmene mener at kjønn har en betydning både for måten en bedømmer kvalitet på og måten en fremskriver kvalitet på i egen søknad. Studien viser et eksplisitt behov for tydelig artikulerte kriterier i forskriften for hva som konstituerer kvalitet i utøvende kunst på professor-/dosentnivå i Norge.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853>https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853. </a>en_US
dc.identifier.citationBlix, H.S., Mittner, L. & Gjærum, R.G. (2019). I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene. <i>Nordic Journal of Art and Research, 8</i>(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1714460
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853
dc.identifier.issn2535-7328
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15952
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.journalNordic Journal of Art and Research
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/RCN/BALANSE/245487/Norway/Kjønn og skjønn i kunstfagene - "nye" karrierebarrierer for kvinner//en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectkjønnen_US
dc.subjectvurderingen_US
dc.subjecteliteen_US
dc.subjectmakten_US
dc.subjectkompetanseopprykken_US
dc.subjectkunstfag og diskursen_US
dc.titleI kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfageneen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record