Recent additions

 • The construction of new scientific norms for solving Grand Challenges 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
  There is an increasing recognition that there is a class of problems that society must solve urgently in the twenty-first century if humanity is to survive into the twentysecond century—the so-called ‘Grand Challenges’. Science policymakers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity ...
 • Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? 

  Strobelt, Michael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen undersøker opprinnelsen og utviklingen av den kritiske pedagogikken og dens relevans for kunstnerisk utdanning i dag. Innledningsvis skisseres kunstfagenes vilkår i dagens utdanningslandskap, som er preget av nyliberal instrumentell tenkning og med økende krav om økonomisering, standardisering og målstyring. Ut fra en oppfatning om at mange av dagens utdanningspolitiske føringer strider ...
 • Ferdinando Carulli samlede verker for to gitarer - bind 2 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • “Students can have a really powerful role…” Understanding Curriculum Transformation Within the Framework of Canon Critique and Critical Pedagogy 

  Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Educational practice needs to continuously update the curriculum in line with both current theoretical frameworks developed within academia and the lived reality of the coming generation. This article takes the student perspective on this issue, investigating a case from secondary music education in England. In 2015, Jessy McCabe initiated a successful campaign for the inclusion of women composers ...
 • Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. 

  Wilhelmsen, Linda (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for studien ...
 • Maze Decadence 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...
 • The Lost World - score 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Gitaretyder - etyder for plekteranslag og fingerspill nivå 3-5 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2016)
 • Olé Guapa by A. Malando 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
 • Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever 

  Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07)
  Denne artikkelen bygger på en studie av lærebøker for nybegynnere på et Musikkinstrument. Målet med studien var å undersøke de mest brukte instrumentallærebøkene i Norge i et Freireinspirert kritisk pedagogisk perspektiv. I studien analyseres innholdet i 26 lærebøker for 15 forskjellige instrumenter. Analysen tar utgangspunkt i et kritisk pedagogisk perspektiv på lærebøkenes faglige innhold og ...
 • Navigare est necesse for alto flute & guitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
 • Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning 

  Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk refeksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter redegjøres ...
 • Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge 

  Blix, Hilde; Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-28)
  Til tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne ...
 • Mixing It Up: The Place of the Arts in Multidisciplinary Contexts 

  Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  In this era of change, when the placement of the arts is coming under scrutiny at local, national, and international levels, the time seems right to explore the role of the artist (broadly understood) in multidisciplinary contexts. What can we offer, what can others offer us, and how can such partnerships succeed?
 • Fra hjerte til hjerte – Norsk-russisk samarbeid i drama- og teaterutdanning 

  Eriksen, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen er basert på erfaringer fra et treårig samarbeidsprosjekt mellom et norsk og et russisk universitets drama og teaterutdanninger. Prosjektet hadde som et sentralt mål å øke kvaliteten på drama og teateropplæring for å kunne utvikle optimale ferdigheter som trengs for å bli en profesjonell teaterpraktiker i dagens Russland og Norge. Det fokuserte spesielt på møtet mellom tradisjon og nye ...
 • The construction of new scientific norms for solving grand challenges: Reflections from the Norwegian Idélab research programme 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Working paper; Arbeidsnotat, 2017)
  There is an increasing recognition that there are a class of problems which society must solve urgently in the 21st century if humanity is to survive into the 22nd, the so-called Grand Challenges. Science policy makers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity is not a straightforward ...
 • Pietro Deiro for two guitars, vol.1 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
 • Pietro Frosini for two guitars, vol. 2 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2003)
 • Pietro Frosino for two guitars, vol. 1 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2002)
  Pietro Frosino for two guitars volume 1

View more