Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Modale skalaer 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2022)
 • Neograss Talisman Songbook 

  Andreassen, Tore Morten; Bekkevold, Emil (Book; Bok, 2021)
 • Tore Morten Andreassen & the Jazzmasters - Declassified Songbook 

  Andreassen, Tore Morten; Nilsen, Øyvind (Book; Bok, 2021)
 • Basic drum paradiddles in 5/8 & 7/8 for pick style guitar 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok; Others; Andre, 2020)
 • Basic drum paradiddles for pick style guitar 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2020)
 • Intervallic Guitar vol.3 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2020)
 • Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen 

  Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy Aksel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-03)
  Samspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog, er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske arbeidsmåter for å nå målsettingene som beskrives bør ifølge rammeplanen oppnås gjennom et bredt spekter av metoder og læringsaktiviteter, og i planen framheves variasjon i arbeidsmåter ...
 • Ferdinando Carulli - Samlede verker for to gitarer - bind 3 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • Research Funding is Critical to Societally Relevant Research 

  Benneworth, Paul; Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-13)
  There has been increasing concern recently in ensuring that public funding for science and innovation creates truly public benefits. This has emerged at a time of an uneasy feeling emerging in society that it is private corporations and patent holders that reap the rewards, particularly in new drugs which may be generally unaffordable despite being ‘discovered’ by public funding (Gronde et ...
 • Sandpits Can Develop Cross-Disciplinary Projects, but Funders Need to be as Open-Minded as Researchers 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul; Siefkes, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Others; Andre, 2018-10-15)
  The research “sandpit”, where a cross-disciplinary group of academics and practitioners come together for a short time to create new projects around a given theme, is gaining ground as a way to foster innovation and creativity in research design. While sandpits can spark ideas for novel projects better suited to tackling grand challenges and urgent questions, research from Kate Maxwell, Paul Benneworth, ...
 • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

  Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...
 • NAVIGARE EST NECESSE for alto flute & guitar 

  Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2019)
 • Intervallic Guitar vol.2 

  Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • The construction of new scientific norms for solving Grand Challenges 

  Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
  There is an increasing recognition that there is a class of problems that society must solve urgently in the twenty-first century if humanity is to survive into the twentysecond century—the so-called ‘Grand Challenges’. Science policymakers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity ...
 • Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? 

  Strobelt, Michael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen undersøker opprinnelsen og utviklingen av den kritiske pedagogikken og dens relevans for kunstnerisk utdanning i dag. Innledningsvis skisseres kunstfagenes vilkår i dagens utdanningslandskap, som er preget av nyliberal instrumentell tenkning og med økende krav om økonomisering, standardisering og målstyring. Ut fra en oppfatning om at mange av dagens utdanningspolitiske føringer strider ...
 • Ferdinando Carulli samlede verker for to gitarer - bind 2 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2019)
 • “Students can have a really powerful role…” Understanding Curriculum Transformation Within the Framework of Canon Critique and Critical Pedagogy 

  Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Educational practice needs to continuously update the curriculum in line with both current theoretical frameworks developed within academia and the lived reality of the coming generation. This article takes the student perspective on this issue, investigating a case from secondary music education in England. In 2015, Jessy McCabe initiated a successful campaign for the inclusion of women composers ...
 • Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. 

  Wilhelmsen, Linda (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  Artikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for studien ...
 • Maze Decadence 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

  Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...

Vis mer