Show simple item record

dc.contributor.advisorSjøvoll, Jarle
dc.contributor.authorFosse, Rachel Nygård
dc.contributor.authorLøberg, Ida Lillehagen
dc.date.accessioned2008-08-25T13:02:01Z
dc.date.available2008-08-25T13:02:01Z
dc.date.issued2008-06-01
dc.description.abstractOppgaven tar opp temaet barn som lever med vold i nære relasjoner. Den belyser og drøfter forskningsspørsmål knyttet til konsekvenser og tegn hos barnet. Oppgaven tar for seg utfordringer i forhold til helsesøsters arbeid, med å hjelpe og avdekke familievold, samt utfordringer i forhold til kulturforskjeller. Videre retter vi søkelyset mot helsesøsters kunnskap og kompetanse i arbeid med voldsutsatte barn, samt meldeplikt ved bekymring. Med vold i nære relasjoner menes i oppgaven psykisk og fysisk vold mellom nære omsorgspersoner, der barnet er vitne til, og/eller direkte utsatt for vold. Å oppleve vold kan føre til en rekke konsekvenser for barn, og vi har redegjort for følgende: tilknytningsvansker, traumereaksjoner, nevrobiologisk skjevutvikling, atferdsvansker, mangel på sosial kompetanse, kognitiv utviklingsforstyrrelser og plager med somatisk og fysisk helse. Vitenskapsteoretisk trekker oppgaven mot sosiokulturell tilnærming. Vi viser med dette at barnets oppvekst må ses i sammenheng med gjensidig påvirkning mellom barnet og miljømessige og kulturelle faktorer. Vi finner helsestasjon som en viktig del av barnets miljø, fordi den er en nærliggende instans som jobber tett på barnet over tid. Vi gjennomfører en spørreundersøkelse rettet til helsesøstre, vi velger spørreskjema med åpne spørsmål. Avslutningsvis drøfter vi tanker og refleksjoner omkring hvordan man kan hjelpe voldsutsatte barn på best mulig måte.en
dc.format.extent3713606 bytes
dc.format.extent2072 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1602
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1372
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectbarnevernen
dc.subjectfamilievolden
dc.subjectkulturforskjelleren
dc.subjecthelsesøsteren
dc.subjectkonsekvenseren
dc.subjectavdekkeen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectnære relasjoneren
dc.titleBarn som lever med vold i nære relasjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record