Show simple item record

dc.contributor.advisorStenvold, Tine Degerstrøm
dc.contributor.authorHoel, Hanna
dc.contributor.authorEkran, Eirik Bakkan
dc.date.accessioned2019-09-03T07:24:39Z
dc.date.available2019-09-03T07:24:39Z
dc.date.issued2019-05-29
dc.description.abstractStudien skal undersøke presentasjonen av formålsrealiseringen i regnskapet til mindre, pengeutdelende, alminnelige stiftelser. Vi vil fokusere på rapporteringen av den økonomiske informasjonen. I den sammenheng vil kvalitetskravene sammenlignbarhet og forståelighet ha stor betydning for kvaliteten på rapporteringen. Studien har fokus på informasjonen regnskapet skal gi til brukerne. Regnskapet betraktes som et viktig hjelpemiddel for å vurdere en organisasjons økonomiske utvikling og stilling, og det er derfor avgjørende for brukerne at regnskapet blir utarbeidet med en tilfredsstillende kvalitet og er relevant for organisasjonens aktiviteter. Studien konkluderer med at dagens praksis er varierende og av ulik kvalitet. Funnene tilsier at det ikke er etablert en fast regnskapspraksis for hvordan formålsrealisering skal fremkomme i regnskapet. Det resulterer i en uensartet praksis og ulike regnskap. Konsekvensen av dette er at sammenlignbarheten og forståeligheten av regnskapene svekkes. Det skal likevel nevnes at flere regnskap er av tilfredsstillende kvalitet og at formålsrealisering fremkommer tydelig i regnskapet. Problemet er bare at det ikke gjelder samtlige regnskap, og at formen formålsrealiseringen blir presentert på er ulik. Slik praktisering av ulik regnskapsrapportering gjør at brukerne i mange av tilfellene ikke får dekket sitt informasjonsbehov, og rapporteringen tilfredsstiller dermed ikke kvalitetskravene sammenlignbarhet og forståelighet eller god regnskapsskikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16068
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleHvordan presenterer stiftelser utdeling i regnskapet? En studie av nåværende praksis og hvordan denne henger sammen med regnskapets kvalitetskrav og god regnskapsskikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record