Now showing items 1-1 of 1

    • Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter, 1952-1967. 

      Dybvik, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
      Masteroppgaven tar utgangspunkt i syv malerier av Inger Sitter i tiden mellom 1952 og 1967. Perioden er valgt for å vise hvordan hun gjennom eksperimentelle måter å bruke maleriets virkemidler på, går fra et figurativt formspråk, til en gradvis abstrahering og videre til et nonfigurativt uttrykk. I studien av disse bildene, har hensikten vært å finne ut hva forandringene dreide seg om, og i hvilke ...