Now showing items 1-1 of 1

    • Kirker og grenser. Tre kirker som territorielle markører i nordområdene på 1800-tallet 

      Granlien, Silvana Elisabeth W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
      Hvorfor ble det bygget tre store kirker i spredt bebygde grenseområder mellom Norge, Finland og Russland over en periode på 20 år fra midten av 1800-tallet? Denne oppgaven handler om hvordan kirkebygging har blitt brukt som et virkemiddel av de omkringliggende statene med ambisjoner om territoriell ekspansjon i nordområdene. Kirker bygges av ulike årsaker av både geistlige og verdslige aktører. I ...