Now showing items 1-1 of 1

    • På veg i nord-norsk byggeskikk 

      Ose, Ole Osborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
      Denne masteroppgaven, levert våren 2009, handler om to boliger i Statens vegvesens eie. Den ene er på Hatteng, Storfjorden kommune i Troms fylke og den andre er på Langvasseid, Sør-Varanger i Finnmark fylke. Begge boligene er midtpipehus av planketømmer fra rundt 1930, og de er begge er fredet av Riksantikvaren i 2007. For Hatteng gjelder både fredningen og oppgaven våningshus, skjå og hønsehus, ...