Show simple item record

dc.contributor.authorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorWaade, Roy Aksel
dc.date.accessioned2019-09-06T08:49:53Z
dc.date.available2019-09-06T08:49:53Z
dc.date.issued2019-09-03
dc.description.abstractSamspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog, er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske arbeidsmåter for å nå målsettingene som beskrives bør ifølge rammeplanen oppnås gjennom et bredt spekter av metoder og læringsaktiviteter, og i planen framheves variasjon i arbeidsmåter som en nøkkel til læring. I denne artikkelen drøfter forfatterne tegnsystemet Soundpainting sitt potensial som didaktisk verktøy knyttet til målsettinger i rammeplanen for kulturskolen. I lys av begrepene dialogisme og meningsforhandling ser de spesielt på det mangfoldet som ligger i Soundpainting som uttrykks- og undervisningsmetode. Med eksempler fra forskning på Soundpainting og en analyse av rammeplanens målformuleringer om å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk, argumenterer forfatterne for et bredere tilfang av undervisningsmetoder, spesielt i samspill- og improvisasjonsundervisning i kulturskolen, for å legge et godt grunnlag for å utvikle lyttende, skapende og modige musikere.en_US
dc.description.abstractEnsemble playing, improvisation and creative work, as well as communication with an emphasis on listening and dialogue, are important aims in the new Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts: Diversity and Deeper Understanding (The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts, 2016). Pedagogical methods used to achieve the objectives described in the outline should consist of diverse learning activities and emphasises a variation in working methods as a key to learning. In this article, the authors discuss the potential of the sign language system Soundpainting as a tool related to the goals in the curriculum to “learn, experience, create and convey cultural and artistic expressions”. Considering the concepts of dialogism and musical negotiation, the authors look specifically at the diversity of Soundpainting as a method for both expression and teaching. With examples from research on Soundpainting, the authors argue for a wider range of teaching methods, especially in interactive and improvisational education in cultural schools, in order to provide a sound foundation for educating open, creative and brave musicians.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351>https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351. </a>en_US
dc.identifier.citationBlix, H.S. & Waade, R.A. (2019). Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. <i>Journal for Research in Arts and Sports Education, 3</i>(1), 43-58. https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1721459
dc.identifier.doi10.23865/jased.v3.1351
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16114
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisk (NOASP)en_US
dc.relation.journalJournal for Research in Arts and Sports Education
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music education: 114en_US
dc.subjectDialogisme / Dialgismen_US
dc.subjectImprovisasjon / Improvisationen_US
dc.subjectMusikkpedagogikk / Music educationen_US
dc.subjectRammeplan / Curriculumen_US
dc.subjectSoundpainting / Soundpaintingen_US
dc.titleSoundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record