Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEriksen, Sissel
dc.contributor.authorPettersen, Ina Elise Løkke
dc.date.accessioned2019-09-12T10:42:24Z
dc.date.available2019-09-12T10:42:24Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractDenne mastergradsoppgaven har sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som tema. Det har vært en omstridt og lang prosess hvor meningene om regionreformen har vært mange. Oppgaven vil forsøke å belyse tematikken rundt sammenslåingsprosessen og debatten rundt. Jeg har ønsket å undersøke om man gjennom sammenslåingsdebatten kan forstå den store motstanden Finnmark har vist. Dette skal jeg forsøke å belyses gjennom empirisk datamateriale, som består av utdrag fra debatten i media, relevant teori og tidligere forskning. For å undersøke temaet nærmere er det valgt kvalitativ tilnærming da det er ønskelig å gå i dybde av temaet heller enn i bredden. Målet med oppgaven er å belyse hvorvidt sammenslåingsdebatten og argumentene bak kan være med på å forstå den store oppslutningen av finnmarkinger mot sammenslåingen med Troms. Det teoretiske rammeverket baserer seg på Putnams forståelse av sosial kapital, hans begreper «bridging» og «bonding», samt teorier om hva tillit og mistillit er, og sterke og svake bånd. Gjennom teorigrunnlaget, tidligere forskning og det empiriske materialet vil oppgaven forsøke å forstå debatten om sammenslåing. Gjennom en dokumentanalyse vil studien presenterer en rekke relevante argumenter som både er i form av debattinnlegg, avisartikler og video. Disse skal videre i en argumentasjonsanalyse belyse hvordan det argumenteres både for og mot sammenslåingen mellom de to nordligste fylkene. Videre vil disse argumentene være med å forklare motstanden Finnmark har vist til sammenslåingsprosessen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16166
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3981
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.titleFinnmark i et storfylke med Troms. En studie av argumenter i sammenslåingsdebattenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel