Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.authorLassesen, Caroline Elly
dc.contributor.authorFalck Mentzoni, Marie
dc.date.accessioned2019-09-12T10:53:13Z
dc.date.available2019-09-12T10:53:13Z
dc.date.issued2019-05-28
dc.description.abstractNorsk næringsliv opplever en stadig sterkere konkurranse fra utenlandsk netthandel. Denne utviklingen i markedet kommer av digitaliseringen store deler av verden står ovenfor, hvor de geografiske grensene til dels viskes ut. Norges tollfrigrense og høye særavgifter fører til at det er skjeve konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører, og flere konsumenter trekker over landegrensene for å handle. Gjennom denne oppgaven benyttes konkurransestrategi og økonomisk psykologi for å analysere konkurransesituasjonen mellom norske butikker og utenlandsk netthandel. Studien kartlegger en rekke faktorer som gjennom tidligere forskning og litteratur er ansett å ha påvirkningskraft på konsumentens betalingsvillighet. Dette ble gjort for å fastslå hvordan norsk næringsliv kan styrke sin markedsposisjon i en situasjon hvor norske særavgifter forblir høye eller øker. For å skape en ekstra dimensjon i studien ble det benyttet en nettbasert undersøkelse. Denne oppnådde 315 respondenter og dataen ble analysert ved bruk av i StataMP 15. Følgende ble gjort for å kartlegge hvordan opplevd verdi og tillit påvirker konsumenters betalingsvillighet ved utenlandsk netthandel. Undersøkelsens resultater viser at respondentene har høyere betalingsvillighet ved en stor grad av rabatt, slik vi i dag ser ved utenlandsk netthandel. Lettvinthet, manglende lojalitet ovenfor tradisjonelle butikker og godt omdømme trekker opp betalingsvilligheten ved disse store rabattene, mens sikkerhets- og finansiell risiko veier negativt. Studiens videre analyser baseres på teorien om Hotellings konkurransemodell (1929) for differensiering i horisontal og vertikal dimensjon. Resultatene fra gjennomført analyse bekrefter at utenlandsk netthandel er en reell trussel for det norske næringslivet. I tillegg viser analysen at tradisjonelle butikker i denne sammenheng kan dra nytte av et økt service- og kvalitetsnivå. Fokus på priskonkurranse, norske nettbutikker og digitalisering vil trolig være løsningen etter at tollfrigrensen fjernes og de skjeve konkurransevilkårene på denne måten reduseres.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16169
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.titleSukkeravgift - Et steg i feil retning? En studie om hvordan norsk næringsliv bør respondere på endringer i særavgifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record