Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.advisorHemmingsen, Hallgeir
dc.contributor.authorJohansen, Nora Olli
dc.date.accessioned2019-09-12T12:11:51Z
dc.date.available2019-09-12T12:11:51Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.description.abstractEn gjenganger i mediebildet er problemstillinger som omhandler aksjonær som tar kapital ut fra eget aksjeselskap. Interessentene rammes og konsekvensene for aksjonær kan være svært uheldige. I det norske næringslivet er tillitsnivået høyt. Kapital som tas ut fra aksjeselskapet på en urettmessig måte svekker tilliten. En av de viktigste ressursene vi har i Norge er truet. I dagens litteratur er det skrevet mye om gjeldende lovgivning på området og hvordan reglene skal etterleves. Et ubesvart spørsmål i tilgjengelig litteratur er hvordan en aksjonær kan løse en situasjon der kapitaluttaket allerede er foretatt. Med bakgrunn i dette har jeg valgt å formulere følgende problemstilling; «Når det foreligger et kapitaluttak fra et aksjeselskap – hvilke rettsregler kan dette få konsekvenser for?» Problemstillingen løses ved å tolke dagens lovgivning og gjennom en spørreundersøkelse av sentrale aktører. Dataen i tilknytning til studien er samlet inn gjennom Nettskjema. Sentrale funn i studien er 8 mulige løsninger som retter opp i det urettmessige kapitaluttaket. Aksjeloven gir adgang til å dele ut kapitalen i et aksjeselskap på nærmere bestemte vilkår. Kapital kan også tilbakeføres til aksjonær. Det juridiske faktum må bringes i overensstemmelse med aksjeloven, regnskapsloven og skatteloven. Ved valg av løsning må det tas hensyn til hvordan kreditorer, medaksjonærer og andre interessentgrupper påvirkes. Det endelige resultatet av studien er en veiledning på hvordan samsvar mellom faktum og rettslig regulering kan oppnås igjen. Det er laget en tabell som beslutningsverktøy. Formalitetene rundt kapitaluttaket må komme på plass i ettertid og rettsforholdet ordnes opp i. Studien gir en anbefaling til vedkommende som skal løse eller bistå med å løse en slik situasjon. Som et resultat av studien er det utarbeidet et oppslagsverk. Her inngår saksbehandlingsregler og maler til saksbehandlingsdokumenter som må etterleves for å frembringe et gyldig rettsforhold. Oppslagsguiden er et eget vedlegg til masteroppgave.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16175
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectKapitaluttaken_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectStyrearbeiden_US
dc.subjectAksjonærlånen_US
dc.subjectEgenkapitaltransaksjoneren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleNår det er foretatt kapitaluttak i et aksjeselskap - hvilke muligheter og begrensninger foreligger? En veiledning til aksjonær, regnskapsfører og styreten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record