Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorKjeldsen, Fredrik
dc.contributor.authorJohnsen, Magnus
dc.date.accessioned2019-09-12T12:24:18Z
dc.date.available2019-09-12T12:24:18Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.description.abstractHensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale aktivitetsbaserte kostnadene ved fem kostnadssteder og antall produserte DRG-poeng ved helseforetakene. Resultatene fra DEA-AR i det første trinnet av totrinnsanalysen viser at UNN har relativt lave effektivitetsmål både ved beregning av total effektivitet og ren teknisk effektivitet. For å estimere optimal skalering av produksjonen ved helseforetakene så løses modellen med hensyn til skyggeprisene for helseforetakene. Resultatene viser at den største andelen av helseforetakene i Norge må øke produksjonen betraktelig for at skaleringen på produksjonen skal anses som optimal. I det andre trinnet anvendes en regresjonsanalyse for å undersøke om eksogene variabler påvirker kostnadseffektiviteten ved helseforetakene i Norge, hvor resultatene fra regresjonsanalysen brukes til å korrigere kostnadseffektiviteten beregnet ved DEA-AR. Regresjonsanalysen viser at pasientgrunnlag og organisasjonsstruktur har signifikant påvirkning på kostnadseffektiviteten, hvor UNN er det eneste helseforetaket som har positiv effekt av korrigeringen av kostnadseffektivitet med hensyn på pasientgrunnlag og organisasjonsstruktur. Resultatene i studien viser at UNN ikke driver kostnadseffektivt sammenlignet med de andre helseforetakene i Norge. Det foreligger potensialer for kostnadsbesparelser hos UNN, hvor kostnader per produserte DRG-poeng må reduseres for at de skal kunne anses som kostnadseffektive. På bakgrunn av rimelige resultater i analysen anses DEA-AR som anvendelig for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene. Resultatene fra analysen kan benyttes til målrettet effektiviseringsarbeid ved UNN og andre helseforetak i Norge.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16178
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleBenchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vekteneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record