Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen Holst, Helen Marita
dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorWengen, Viktoria Alzate
dc.date.accessioned2019-09-12T13:51:20Z
dc.date.available2019-09-12T13:51:20Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.description.abstractDet teoretiske rammeverket i studien knyttes til sentral litteratur omkring økonomistyring, blant annet Anthony og Youngs (2003) styringssirkel. Styringssirkelen baserer seg på fire faser, som til sammen utgjør utformingen av styringssystem. Tematikken i denne studien omhandler økonomistyringspraksis i scenekunstorganisasjoner, som blant annet driver med kunstneriske produksjoner og mottar offentlige tilskuddsmidler. Med dette vil scenekunstorganisasjoner stå ovenfor målsetninger i alt fra finansiering, politikk og kunsten selv, som settes opp mot hverandre. Tidligere forskning viser at ulike institusjonelle logikker i scenekunstorganisasjoner er i et spenningsforhold. Studiens problemstilling er dermed: «Hvordan arbeides det med økonomistyring i spenningsforhold mellom to ulike institusjonelle logikker i scenekunstorganisasjoner?». Formålet er å belyse interne utfordringer ved at målsetninger potensielt settes opp mot hverandre, samt å undersøke hvordan scenekunstorganisasjoner håndterer spenningsforhold mellom de ulike institusjonelle logikkene. Studien er en kvalitativ. Forskningsdesignet er casestudie med av Samovarteateret i Kirkenes, og har en deduktiv tilnærming. Samovarteateret driver med egenproduserte teaterstykker vist som dramatikk fra Nordområdene, og blir turnert både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Datainnsamlingsmetoden er triangulert, gjennom intervju og dokumentanalyse, der analysen av studien går ut på å sammenligne og drøfte empiri mot det teoretiske rammeverket. De empiriske funnene i studien tyder på at spenningsforholdet mellom de to ulike institusjonelle logikkene ikke er synlig hele tiden, noe som indikerer at logikkene i stor grad samhandler på Samovarteateret. Samovarteateret har drevet i nærmere 30 år, noe som tyder på at teateret kan ha funnet sin egen metodikk for håndtering av spenningsforholdet mellom ulike institusjonelle logikker. Denne metodikken ser ut til å ha sin kjerne i økonomistyringspraksisen gjennom blant annet dialog, informasjonsflyt, kontroll, realitetsorientering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16184
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.title«... Kor står vi? Kor går vi? ...» Økonomistyringens rolle i håndtering av spenningsforhold mellom ulike institusjonelle logikker. En casestudie av en scenekunstorganisasjon som står ovenfor ulike institusjonelle logikkeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record