Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorSværd, Heidi Olsen
dc.contributor.authorSletteng, Astri
dc.date.accessioned2008-09-23T15:50:08Z
dc.date.available2008-09-23T15:50:08Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er elevmedvirkning. Vår problemstilling er: Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Vi har særlig fokusert på: Hvordan kan elevene delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med arbeidsplanen som et viktig redskap? Vi har hatt fokus på elevenes rolle som aktiv deltagende og lærernes rolle ved aktivt å hjelpe elevene til å sette seg realistiske mål og legge til rette for medvirkning i egen læring. Elevmedvirkning er viktig for motivasjon, og vi vil gå så langt som å si at elevmedvirkning er fundamentet for drivkraften i læring. I oppgaven vår har vi brukt aksjonsforskning som en helhetlig forskningstilnærming. Vi valgte dokumentanalyse og intervju som kvalitative metoder. Vi samlet inn arbeidsplaner fra elevene på alle trinn før vi intervjuet både elever og lærere i gruppe. Etter å ha analysert både dokumenter og intervju, fant vi seks funnområder: Demokrati, planlegging, metode, vurdering og refleksjon, arbeidsplaner og samarbeid og progresjon. Vi har laget en tiltaksplan over hvordan vi ser for oss at oppfølging av økt elevmedvirkning innenfor våre funnområder kan foregå på vår skole. Vi vil i videre arbeid med elevmedvirkning gå over fra aksjonsforskning til aksjonslæring. Vi har valgt denne definisjonen på begrepet elevmedvirkning i det videre arbeidet med vår aksjon på Håkvik skole: Elevmedvirkning er at elevene er aktive deltagere i egen skolehverdag, både i demokratisk arbeid og i egen læring.en
dc.format.extent525457 bytes
dc.format.extent2068 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1624
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1396
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjectelevmedvirkningen
dc.subjectutdanningsledelseen
dc.titleElevmedvirkning : hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record