Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorAbrahamsen, Lena
dc.date.accessioned2008-12-12T13:16:32Z
dc.date.available2008-12-12T13:16:32Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractDe siste tiårene har skolelederrollen endret seg til en mer sammensatt lederrolle der ansvaret for den pedagogiske virksomheten har kommet tydeligere frem. Selv om det er enighet om at skoleledere skal ha dette ansvaret, skjer det ikke uten videre i praksis. Dette handler blant annet om at de mer administrative oppgavene ser ut til å øke på tross av fokuset på pedagogisk ledelse. Denne oppgaven har følgende problemstilling: Hvilke muligheter gir ledelse av et skoleutviklingsprosjekt til styrket pedagogisk ledelse av et kollegium? Skoleutviklingsprosjektet som denne forskningen tar utgangspunkt i, er ett av Utdanningsdirektoratets FOTH-prosjekter (Kunnskapsløftet - fra ord til handling) som pågår i perioden august 2006 til desember 2008. Tilnærmingen som er brukt er aksjonsforskning, og oppgaven benytter metodetriangulering i innhentingen av empiri. De kvalitative innsamlingsmetodene, logg og brev, er en oppfølging av en kvantitativ undersøkelse, spørreundersøkelse, som ble gjennomført ved oppstart av prosjektet. Det er de kvalitativt innsamlede dataene, brevene, som har størst fokus i denne oppgaven. Funnene i empirien drøftes opp mot teori og forskning på administrativ ledelse, pedagogisk ledelse, demokratisk ledelse og skoleutvikling.en
dc.format.extent395795 bytes
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1694
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1469
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.title"Unnskyld, vet du hvor jeg finner administrasjonen?" : skoleutviklingsprosjekt som innfallsvinkel til styrket pedagogisk ledelse.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record