Now showing items 1-1 of 1

    • Vesterøy indremisjonsforening. Grunnleggelse, splittelse og konsolidering i perioden 1869-1876. 

      Kvendseth, Kari Ane Unnisdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
      Mastergradsprosjektet handler om 1800-tallets legmannsbevegelse og vekkelseskristendom på Hvaler i Østfold. I den første delen av oppgaven skildres hovedlinjene i norsk samfunns- og kristenliv på 1800-tallet. Her viser jeg at Norge i løpet av 1800-tallet går fra å være et enhetssamfunn der fantes kun en tillatt religion (statspietismen), til å bli et pluralistisk og mangfoldig samfunn, basert på ...