Now showing items 1-1 of 1

    • Folkekirke? : momenter til en ekklesiologi for Den norske kirke 

      Lockertsen, Maren Ninni Arnesdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
      Denne oppgaven handler om begrepet folkekirke. Mitt fokus er på Den norske kirke og dens selvforståelse slik vi finner den uttrykt i uttalelsen Den norske kirkes identitet og oppdrag, vedtatt av et enstemmig Kirkemøte i november 2004. I denne uttalelsen redegjøres det for hvordan Dnk oppfatter seg selv, og vi finner blant annet igjen det som i dag av mange kalles for Dnks ”formålsparagraf”: Den ...