Now showing items 1-1 of 1

    • De guddommelige tvillingene i Ṛg Veda : en oversettelse og kommentar til hymne 1.116 

      Nilsen, Einar Bache (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
      Jeg har oversatt en vedisk hymne, fra sanskrit til norsk, og gitt en religionshistorisk og til dels språklig kommentar til det mytologiske innholdet. Hymne RV 1.116 inneholder 25 vers med fragmentariske myter om Ashvinene og Nasatyaene, den vediske representasjonen av de guddommelige tvillingene.