Now showing items 1-1 of 1

    • Feministisk fantasy og nypaganisme. En studie av "The Mists of Avalon" og "The Fifth Sacred Thing" 

      Sorken, Esten Aastad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-06)
      Denne hovedfagsoppgaven handler om fanasylitteratur, feminisme og nypaganisme. Oppgavens hovedfokus er å utforske en antatt forbindelse mellom feministisk fantasylitteratur og nypaganisme. Fantasylitteratur blir gjort rede for både som forskningsobjekt og sjanger, siden dette er et lite omtalt tema i religionsvitenskapen. Senere vil forbindelsen mellom fantasy og religion blir trukket opp. Oppgaven ...