Show simple item record

dc.contributor.advisorNyseth, Torill
dc.contributor.authorUtheim, Ingeborg Westad
dc.date.accessioned2020-01-27T14:33:57Z
dc.date.available2020-01-27T14:33:57Z
dc.date.issued2019-11-29
dc.description.abstractOppgaven handler om Tromsø kommune og KORO- Kunst i offentlige rom sitt samarbeid med lokale kunstnere i forbindelse med det pågående Tromsø Sjøfront-prosjektet. Hensikten har vært å undersøke utfordringer og potensialer for slike samarbeid mellom det offentlige og kunstnerne. Oppgaven tar for seg perspektivene til to kommunale planleggerne og fire av de lokale kunstnerne som har deltatt både i forprosjektet «Ka No?» og hovedprosjektet Tromsø Sjøfront. Grunnlaget for oppgavens analyse er de to aktørgruppenes perspektiver på sentrale temaer ved byutviklingsprosjektene og kunstneres opplevelse av samarbeidet. Oppgaven forsøker å bidra til forskningsfeltet kulturdrevet byutvikling ved å legge hovedvekt på å belyse kunstneres perspektiver i samarbeid med planlegging og det offentlige. Forprosjektet «Ka No?» var en byromsfestival som ble holdt over en helg i 2017. Hovedprosjektet Tromsø Sjøfront er en forlengelse av forprosjektet. Tromsø kommune deltar som en av tre pilot-kommuner i et samarbeid med KORO- Kunst i offentlige rom om å integrere kunst i sentrumsuterom og kunstnere i planprosessen. Til Tromsø kommune har KORO valgt ut et internasjonalt arkitektkollektiv ved navn Raumlabor Berlin, som skal delta, lede og gi råd i prosjektene. Kommunen ønsker å gi Sjøfronten et nytt innhold og gjøre den mer attraktiv ved å bruke kunst og perspektiver fra kunstnere i by- og sentrumsutviklingen. Denne typen samarbeid med kunstnere vil Tromsø kommune integrere som en del av måten kommunen planlegger, etter at KORO-prosjektet er over. En håndfull lokale kunstnere har i løpet av disse prosjektene bidratt på ulike måter med kunstutrykk, arbeids- og tilnærmingsmetoder og perspektiver. Studien er gjort ved kvalitative intervjuer av planleggerne og de lokale kunstnerne. Det teoretiske rammeverket bygger på annen forskning av lignende samarbeid med kreative aktører i byutvikling. Gjennom en eksperimentell og improviserende prosess forsøker Tromsø kommune å oppnå sine mål knyttet til byens sentrumsutvikling og Sjøfronten. I intervjuene gir kunstnerne eksempler på ulike måter å forstå sted og bruk av kunst som interaktivitet, aktivitet, utforskning. Samtidig gir kunstnerne uttrykk for at kunsten kan åpne for mer enn implementering av kunstverk i det offentlige rom, hvor det at kunsten er fri kan by på utfordringer i forbindelse med planprosess og planregime.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/17230
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900
dc.subjectKulturdrevet byutviklingen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.titleByutvikling gjennom offentlig samarbeid med kunstnere, en kunst i seg selv? En studie av Tromsø kommunes KORO-prosjekt og samarbeid med lokale kunstnere rettet mot byens sentrumsutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record