Show simple item record

dc.contributor.advisorSundby, Jørgen
dc.contributor.authorHolme, Hilde
dc.contributor.authorIsachsen, Linn B. Brattli
dc.contributor.authorJarnæs, Nina C.
dc.date.accessioned2009-02-03T12:07:09Z
dc.date.available2009-02-03T12:07:09Z
dc.date.issued2007-11-01
dc.description.abstractDe nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. I den forbindelse var hovedformålet å styrke barns rettssikkerhet, blant annet ved at barnets beste skal være avgjørende både for saksbehandlingsprosessen og resultatet i den enkelte sak. Undersøkelsen er basert på erfarne dommere, advokater og sakkyndige sine erfaringer fra praksis. Hensikten var å evaluere hvorvidt de nye saksbehandlingsreglene har virket etter intensjonene, og om saksbehandlingspraksis er i tråd med intensjonene bak de nye saksbehandlingsreglene. I den forbindelse er det anvendt både kvantitativ og kvalitativ metode i form av selvrapporteringsskjema, samt semi-strukturerte kvalitative intervju. Undersøkelsen avdekket at praksis mellom dommere og tingretter er forskjellig på viktige punkt som for eksempel oppnevnelse av sakkyndige, utformingen av sakkyndiges mandat, og om muligheten til å prøve ut midlertidige avtaler benyttes. Slik ordningen fungerer i dag tyder det på at balansen mellom at en stor del av ansvaret er lagt på den individuelle dommeren på den ene siden, i forhold til dommerens fagkompetanse på den andre siden, kan forbedres. Undersøkelsen kan imidlertid ikke gi entydige svar på hovedproblemstillingene, men har avdekket viktige problemstillinger som må avklares nærmere i senere undersøkelser.en
dc.format.extent5163819 bytes
dc.format.extent2063 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1758
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1525
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSYKPRO-501nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en
dc.subjectbarnefordelingssakeren
dc.subjectsaksforberedendeen
dc.subjectrettsmøteren
dc.titleBarnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record