Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorNilsen, Elin Anita
dc.date.accessioned2009-02-25T10:37:43Z
dc.date.available2009-02-25T10:37:43Z
dc.date.issued2007-10-12
dc.description.abstractOrganisasjoner bruker i økende grad tid og ressurser på overføring av ideer/kunnskap om god organisasjon og ledelse. Ideene foreskriver nye og mer effektive måter å lede organisatoriske forhold på. I den sammenheng er spørsmålet om hva som skal til for å lykkes med overføringen noe som opptar mange. Det skyldes blant annet at evnen til å omforme og tilpasse relevant kunnskap til egen organisasjon, framstår som et viktig konkurransefortrinn. I avhandlingen tas det utgangspunkt i overføringen av balansert målstyring (BM) i en landsdelsdekkende sparebank. BM er et styringsverktøy der man utvikler parametrer og måler innsats innenfor fire strategiske aktivitetsområder, henholdsvis finans, kunder, læring og utvikling, og forretningsprosesser. Gjennom kontinuerlig fokus på resultatmåling, er intensjonen å realisere bedriftens strategiske valg. Overføringen studeres over en periode på fire år, og det benyttes en casestudie design med utstrakt bruk av intervjuer, dokumentstudier, deltakende observasjon og skriving av loggbøker. Fordi balansert målstyring ikke er et fysisk objekt men en omformbar immateriell idé, antas det at overføringen best kan forstås som en oversettelsesprosess. Gjennom utvikling og anvendelse av ulike analytiske tilnærminger til kunnskapsoverføring som oversettelse, tar studien sikte på å gi en detaljert forståelse av hvordan de lokale oversettelsesprosessene i banken foregår. Dette gir grunnlag for å utlede et sett med nye betingelser for å lykkes med kunnskapsoverføring, som har å gjøre med oversettelseskompetanse. Disse er betingelser som er knyttet til trekk ved ideen/kunnskapen som skal overføres, trekk ved praksis der overføringen skjer, trekk ved organisasjonens oversettelseskapasitet, samt trekk ved de artefakter/fysiske objekter som er sentrale i forbindelse med overføringen. Studien konkluderer med en rekke forslag til hvordan organisasjoner kan utvikle sin oversettelseskompetanse for å handtere de fire ovennevnte faktorene som har blitt identifisert i oversettelsesprosessene, og som antas å ha betydning for forståelsen av resultatet av overføringen.en
dc.format.extent3410874 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1794
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1563
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleOversettelsens mikroprosesser : om å forstå møtet mellom en global idé og lokal praksis som dekontekstualisering, kontekstualisering og nettverksbyggingen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel