Show simple item record

dc.contributor.authorHermansen, Anne-Grethe
dc.date.accessioned2006-09-08T12:12:51Z
dc.date.available2006-09-08T12:12:51Z
dc.date.issued2001-05-02
dc.description.abstractMålsettinga for denne oppgaven var å finne muligheter til systematisk opplæring av enkeltelevene i kreativ skriving, spesielt noveller, i skolen. Valget falt på en meningsbasert lingvistisk tilnærming med et funksjonelt språksyn i bunnen. Dette sammenholdes med "Læreplanen av 1997", som er de rammene skolens innhold og undervisning hviler på. Videre så jeg på lærebøkene for ett klassetrinn i norsk, sammenholdt disse innbyrdes og med L-97 Oppgaven er todelt: Den ene delen gjelder anvendelsesområdet, som begrenses av L-97 og lærebøkene. Den andre er den lingvistiske tilnærminga, som presenteres sammen med en oversikt over det kilder jeg har sett på. Den lingvistiske tilnærminga kalles systemisk funksjonell lingvistikk. Det er en meningsbasert lingvistisk teori som gir oss et metaspråk for å snakke om teksten og dens deler og en pedagogisk plattform der hovedtanken er at barn lærer språk i samhandling med andre, i vårt tilfelle lærerne. Dette har jeg tilrettelagt til det jeg mener er en god norsk tenkemåte og laget et opplegg som kan fungere i grunnskolen innenfor dens rammer. Det avsluttes med en analyse av novellen "Hunørnen" av Jonas Lie og "Haren" en elevtekst fra en 9.klasseelev, skrevet etter inspirasjon fra "Hunørnen". Disse sammenlignes avslutningsvis med perspektivet :"Hva kan eleven lære av forfatteren?", eller "Hvordan skal vi som lærere evaluere og hjelpe denne eleven videre?".en
dc.format.extent1559501 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/181
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_79
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2001 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectkreativiteten
dc.subjectskrivingen
dc.subjecteleven
dc.subjectfunksjonell grammatikken
dc.subjectgrunnskoleen
dc.subjectteksten
dc.subjectnovelleen
dc.subjectsystemisk grammatikken
dc.subjectanalyseen
dc.subjectnorskfageten
dc.subjectfortellingen
dc.titleSystemisk funksjonell lingvistikk til bruk i kreativ skriving i grunnskolenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record