Show simple item record

dc.contributor.advisorThornquist, Eline
dc.contributor.authorGabrielsen, Ellen
dc.date.accessioned2009-04-27T08:13:29Z
dc.date.available2009-04-27T08:13:29Z
dc.date.issued2008-12-22
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er basert på en fenomenologisk tilnærming med kvalitative intervjuer av fem personer med Parkinson sykdom. Prosjektet har til hensikt å gi en dypere forståelse av hvordan hverdagslivet erfares av personer med sykdommen. I følge informantene påvirkes de både når det gjelder kroppsopplevelse, sosial interaksjon og opprettholdelse av hverdagslivets aktiviteter. I første del av oppgaven diskuteres informantenes erfaringer om kroppen og hvordan oppmerksomheten kan skifte fra situasjon til egen kropp når noe ikke fungerer. Sykdom kan oppleves som et sammenbrudd i kroppen og medføre en forstyrrelse av det inkarnerte subjekt. Å bebo en redusert eller endret kropp ble opplevd som en trussel mot informantenes selvoppfatning. Andre del av oppgaven handler om selvpresentasjon og erfaringer i sosiale situasjoner. For enkelte informanter var det en ulikhet i situasjonsoppfattelsen mellom friske og dem selv. Selv om personer med Parkinson sykdom kan velge å la være å snakke, så vil kroppene deres aldri være tause. Informantene opplevde at andre la for mye vekt på deres ufrivillige bevegelser. Informantene ønsket i størst mulig grad å holde sykdommen i bakgrunnen i deres liv. De forsøkte å opprettholde de rollene de hadde hatt og det aktivitetsmønsteret de var vant til før de ble syke. I løpet av livet utvikler mennesket en identitet som uttrykkes gjennom livsstil og levesett. Opprettholdelsen av vante aktivitetsmønster syntes å være av betydning for informantene identitet.en
dc.format.extent2066 bytes
dc.format.extent963824 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1828
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1591
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en
dc.subjectErgoterapien
dc.titleSykdom, hverdagsliv og identitet :en fenomenologisk tilnærming for forståelsen av hverdagsliv ved Parkinson sykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record