Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Hilde
dc.contributor.authorTalberg, Marit Gjendemsjø
dc.date.accessioned2020-05-22T13:17:21Z
dc.date.available2020-05-22T13:17:21Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.description.abstractDenne masteroppgaven retter et kritisk blikk på implementering fra nasjonalt til lokalt plan av reformideen Melding til Stortinget 6 (2012 – 2013): En helhetlig integreringspolitikk - mangfold og fellesskap. Reformideen støtter seg til på NOU (2010:7) Mangfold og mestring – flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet, som sammen med Utdanningsdirektoratets Prinsipper til grunn for strategien Kompetanse for mangfold, Tromsø kommunes handlingsplan og notater fra dialogseminar, danner datamaterialet for oppgaven. Dokumentkjeden er sammensatt i et hierarkisk system, hvor dokumentene virker som både mottaker og avsender, oversettere og trakter for neste dokument. Ved å følge overnevnte dokumenter ønsker jeg å besvare følgende spørsmål: Hvordan realiseres intensjonene i Meld. St. 6 (2012-2013) på lokalt nivå rundt kulturelt og språklig mangfold? Gjennom å følge dokumentene nedover i systemet kan jeg se på hvilke ideer og tanker som faller fra og hva som tas med videre. Målet med analysen har vært å se på hvordan hvert dokument beskriver språklig og kulturelt mangfold, samtidig se på hvordan hvert dokument ønsker at en skal jobbe med temaet i skolen. For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til datasettet, med diskursanalyse som verktøy. Oppgaven presenterer begreper som er viktige for analysen og senere drøftinger, og disse danner det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Utvalgte begrep er flerspråklighet, minoritetsspråklig, kultur, flerkultur, mangfold, interkulturalitet, kapital, habitus, symbolsk vold og makt, og implementering. Analysen munner ut i en drøfting om implementering av nasjonale reformideer til skolen og lærers kompetansebehov for å realisere språklig og kulturelt mangfold som ressurs i utdanningsløpet. Jeg konkluderer med at implementering kan vanskeliggjøres grunnet lokal utfordringer som ikke defineres av reformideen, manglende begrepskompetanse, manglende presiseringer og nyanseringer av begrep og begrep som symbolsk makt. Jeg ser også at interkulturell kompetanse er nøkkelen for å realisere intensjonen til reformideen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18364
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3904en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectInterkulturaliteten_US
dc.subjectMinoritetsspråkligen_US
dc.subjectImplementeringen_US
dc.subjectReformen_US
dc.subjectNorskdidaktikken_US
dc.titleKulturelt og språklig mangfold i skolen - Fra nasjonale reformideer til reform i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record