Show simple item record

dc.contributor.authorLockert, Åshild Skjegstad
dc.date.accessioned2020-06-24T11:54:07Z
dc.date.available2020-06-24T11:54:07Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractDet er blitt vanlig i alle typer virksomheter å fokusere på eget omdømme. Ikke minst eksponeres offentlig sektor, deriblant kommuner, nå massivt for budskapet om å arbeide med – og håndtere – omdømme. Omdømmebegrepet er imidlertid svært diffust og forstås ulikt av ulike aktører. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot de teoretiske perspektivene og definisjonene som benyttes for å forstå omdømme, og hvordan nordisk litteratur forholder seg til det teoretiske bakteppet. Artikkelen peker også på hvordan de valgte teoretiske perspektivene påvirker retningen omdømmeforskningen går i, og hvilke kunnskapshull som så avdekkes. I omdømmelitteraturen som omhandler offentlig sektor, deles litteraturen i to teoretiske hovedretninger: den statsvitenskapelige og den organisatoriske. Jeg finner at nordisk forskning på omdømme i offentlig sektor hovedsakelig kan plasseres i det organisatoriske perspektivet, mens det statsvitenskapelige i svært liten grad blir benyttet. Jeg argumenterer for at et mer variert teoretisk utgangspunkt vil være fordelaktig for å forstå omdømme bedre. Det statsvitenskapelige perspektivet åpner for studier av aktørers valg og prioriteringer i et omdømmearbeid, samt en forståelse for omdømme som et multidimensjonalt fenomen. Dette er spesielt viktig i en kompleks organisasjon som kommunen – som både er et geografisk avgrenset sted, en kompleks, tjenesteproduserende organisasjon og arbeidsgiver, og arena for lokaldemokrati.en_US
dc.description.abstractIt is a trend for organizations to focus on their reputation. The public sector, including the municipal sector, is also being exposed to the trend of reputation management. However, the concept reputation currently appears diverse and at times confusing. This article examines the theoretical perspectives and the different definitions used in the literature and how the Nordic contributions relate to the theoretical background. The article also points out how choice of theoretical background affects the direction of reputation literature on the public sector and reveals knowledge gaps. In the literature on public sector reputation, the theoretical background divides into two main perspectives: the political science perspective and the organizational. Findings are that the Nordic literature on reputation in the public sector mainly prefers the organizational perspective, while the political science perspective rarely is used. I argue that a more nuanced theoretical approach would be preferable to the literature on reputation in municipalities. The political science ap proach opens up both for studies of the action stage and rational actors with own motives, and sees reputation as a multidimensional phenomenon. This is especially important in municipalities, which simultaneously are highly complex organizations, geographical places, and arenas of local democracy.en_US
dc.identifier.citationLockert, Å.S. (2017). Konkurrerende omdømmeoppfatninger : En drøfting av nordisk omdømmeforskning på offentlig sektor generelt og kommuner spesiel. <i>Nordiske organisasjonsstudier, 19</i>(2), 25-46.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1544331
dc.identifier.issn1501-8237
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18652
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofLockert, Å.S. (2020). Kommunalt omdømmearbeid: Et fokus på sentrale aktørers motivasjon og konteksttilpasning. (Doctoral thesis). <a href=https://hdl.handle.net/10037/18653>https://hdl.handle.net/10037/18653</a>.
dc.relation.journalNordiske organisasjonsstudier
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 Fagbokforlageten_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleKonkurrerende omdømmeoppfatninger : En drøfting av nordisk omdømmeforskning på offentlig sektor generelt og kommuner spesielen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record