Recent additions

 • Social media as an agenda-setting instrument in local politics 

  Steinveg, Beate; Bjørnå, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-25)
  This article contributes to the litera ture on political agen da-setting on social mediain the local context. Using interviews with local politicians in northern Norway, wediscuss local politicians’ use of soci al media for agenda-setting in between electionsfrom an agency perspective. We ask whether local politicians seek to promote andcontrol the definition of an issue on social media, and whether ...
 • Upscale: Upscaling Sustainable Collaborative Consumption Using Public Libraries 

  Jochumsen, Henrik; Julsrud, Tom Erik; Mathiasson, Mia Høj; Solum, Espen Eigil Barratt-Due; Guillen-Royo, Monica; Bakkevoll, Sandra Elise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-29)
  UPSCALE is an international collaboration of universities, research institutes, public libraries, and non-governmental organisations (NGOs) that explore the preconditions for and possible upscaling of collaborative consumption using public libraries. UPSCALE runs until autumn 2024, and results will be published continuously in journals dealing with library and information studies, climate research,and ...
 • Resilience Thinking in Reindeer Husbandry 

  Tonkopeeva, Marina; Skum, Eli Risten; Hansen, Kia Krarup; Sundset, Monica Alterskjær; Romanenko, Tatyana; Griffiths, David; Moe, Lars; Mathiesen, Svein Disch (Chapter; Bokkapittel, 2023-10-28)
  Resilience expresses the capacity of a social-ecological system to adapt to, absorb, or withstand perturbations and other stressors so that the system remains. Reindeer nomadic husbandry is a coupled social-ecological system that sustains resilience by interacting with the animals and environment: either the herders adjust their actions to animal behavior or change this behavior in ways that suit ...
 • Shadings of Nuance: Contextualizing a "Convergence of Opinion" Regarding a River Located in the Imaginarium of the Western Mind 

  Rossi, Christopher Robert (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2023)
  Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice (ICJ) makes it clear that a primary function of the Court is to decide disputes submitted to it. From jurisprudential and practical perspectives, debates arise over the meaning of a dispute. International public policy emphasizes the need for the following objectives in resolving disputes: finality, economy and efficiency, effectiveness, ...
 • Island og Vestnorden i NATO/BRICS+ Arktis 

  Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2023)
  Arktis og Vestnorden (Færøerne, Grønland og Island) afspejler historisk det internationale system og gør det også i dag. Tanken om et enestå- ende eller exceptionelt Arktis er en misforståelse, som fører på vildspor. Arktis og Vestnordens fremtidige stilling i storpolitikken kan med nogen vished forudsiges ud fra verdensordenens udvikling.
 • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. 

  Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt; Kårtveit, Bård; Aarsæther, Nils (Research report; Forskningsrapport, 2020-12)
  Dette er sluttrapporten for prosjektet «En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord». <p> <p>Oppdraget: Ifølge beskrivelsen av oppdraget skal NORCE bidra til å identifisere kunnskap om vekst og verdiskaping i Nord-Norge, gjennom å systematisere og sammenstille relevante eksisterende analyser.
 • Finnmarksloven 15 år etter 

  Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Denne boken gir et bredt innblikk i de store institusjonelle og politiske endringene som har skjedd i nord med utgangspunkt i Finnmarksloven som ble vedtatt i 2005.1 Denne loven har ført til omfattende ny institusjonsbygging som har endret forholdet mellom aktører og arenaer og som gjør at urfolkspolitikken ikke lenger er noe en bare kan gå utenom. Som urfolk er samene sikret en rolle å spille gjennom ...
 • Tapte regjeringspartiene kommunevalg på lakseskatten? 

  Stein, Jonas; Broderstad, Troy Saghaug (Chronicle; Kronikk, 2023)
  Regjeringspartiene ble betydelig svekket i de største oppdrettskommunene ved kommunevalget, samtidig som Høyre og Frp styrket seg. Men endringene var i stor grad de samme som i kommuner som ikke hadde en stor oppdrettsnæring.
 • What is the Arctic to the Kingdom of Denmark and the Russian Federation? 

  Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  This paper seeks to examine and discuss to what extent the Kingdom of Denmark (Denmark, Faroe Islands and Greenland) and the Russia Federation have different perceptions of the Arctic, and the needs and values of a common understanding of the Arctic between them.
 • Arctic Security in International Security 

  Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Peace and war in the Arctic security is driven by international systemic forces of great power conflict. Since the Seven Years’ War (1756-1763) the geostrategic role of and thinking about the North Atlantic Arctic has been stable. The Napoleonic Wars, Crimean War, World War I and II and the Cold War affected the Arctic for geostrategic reasons. Current and future Arctic security reflects the postCold ...
 • Science diplomacy and the Arctic 

  Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Arctic science diplomacy historically and today illustrates the potential of science for diplomacy to maintain track two dialogue during the Russian-West crisis and for regional governance to adapt to global change of power transition from West to East with the rise of China. Arctic international politics and security reflect the international system historically and today. The region is characterized ...
 • Analyse i kvalitativ forskning – Det vi ikke skriver om 

  Eriksen, Sissel H.; Holtan, Amy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-06-02)
  Tema for artikkelen er prosessen der vi reduserer et forskningsmateriale fra kvalitative intervjuer til data i en analyse. Vi viser eksempler på hva forskeren velger eller ikke velger å bruke som data i analysen når et større empirisk materiale skal reduseres gjennom en analyseprosess. Vi diskuterer mulige årsaker til at noe av det empiriske materialet forblir ubrukt i analysen. Det kan være at ...
 • Post-Petroleum Security in Lofoten: Why Identity Matters 

  Kristoffersen, Berit; Dale, Brigt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-26)
  Based on over 60 interviews and fieldwork in Lofoten, Norway, over a five-year period (2008 – 2013), this paper argues that local identity is a ‘missing link’ with significant explanatory value when analyzing the contested matter of whether to open for oil drilling in this region. Through a Giddensian approach to ontological security, we identify a major discrepancy between local and national ...
 • Sosiale mediers inntog i lokal­politikken er et tveegget sverd 

  Steinveg, Beate; Bjørnå, Hilde (Chronicle; Kronikk, 2023)
  Sosiale media har gjort sitt inntog i lokalpolitikken og er en viktig påvirkningskanal i valget. For lokalpolitikerne selv er sosiale media også en del av hverdagen. Hverdagsytringer på sosiale medier gjør at de kan komme nærmere borgernes meninger, få innspill til politikken og delta i politiske diskusjoner om saker de brenner for. Men engasjement på sosiale media har også en rekke ulemper. Vi ...
 • The development of scientific cooperation under the Norway - Russia fisheries regime in the Barents Sea 

  Hammer, Maria; Hoel, Alf Håkon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-10-31)
  Cooperation between Norwegian and Russian scientists on marine science in the Barents Sea dates back to the 1950s. Science, as well as the resource management it serves, has evolved dramatically since then. In terms of its substance, scientific foci and methods have increased substantially. Previously, research efforts targeted a few commercial fish species, whereas entire ecosystems and non–commercial ...
 • Jubelåret og odelsretten: Om naturalisering av eiendomsrett og arverett 

  Døving, Runar; Schackt, Jon (Preprint; Manuskript, 2020)
  «Plötsligt sitter man der, i arvingen Istvans kök.» I det svenske TV-programmet Okjänd arving oppsøker to journalister arvinger som knapt har hatt en relasjon til avdøde, som ikke vet om dødsfallet og som derfor ikke har meldt seg for å gjøre krav på boet. Journalistene leter lenge og finner til slutt Istvan, som ble igjen i Tsjekkoslovakia med moren da faren flyktet i 1968. Han får 700 000 euro. ...
 • Society and Advanced Technology in the Arctic, Project's Overview 

  Aleskerov, Fuad; Bertelsen, Rasmus Gjedssø; Korgin, Nikolay (Preprint; Manuskript, 2020)
  Society and Advanced Technology in the Arctic (SATA) project is developed to train Norwegian and Russian graduate students in cross-border transdisciplinary analysis and problemsolving. The topic is transdisciplinary application of fundamental research for improving living conditions in the Arctic using advanced technology (especially remote sensing and space-based technologies). The graduate students ...
 • Does time matter - A multi-level assessment of delayed energy transitions and hydrogen pathways in Norway 

  Cheng, Claudia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-14)
  The Russian invasion of Ukraine has undeniably disrupted the EU's energy system and created a window of opportunity for an acceleration of the low-carbon energy transition in Europe. As the trading bloc's biggest gas supplier, Norway faces the imminent threat of fast-depleting gas reserves and declining value for its exports. Norway is trying to beat the clock by aggressively exploring more ...
 • Organizational innovations of municipal Waste management in Finland and Norway 

  Valkama, Pekka; Kettunen, Pekka; Torsteinsen, Harald (Conference object; Konferansebidrag, 2019)
  This empirical study compares the public policies of municipal waste management in Finland and Norway by analyzing organizational innovations of municipal waste management services in order to identify contributing factors of the organizational evolution and evaluate associated stakeholder concerns or implications. Our findings demonstrate that municipal waste management services have been extensively ...
 • A sociological study of the significance of identity and ageing in a North Sami community 

  Gjernes, Trude Karine Olaug; Anderssen, Jorid Sigrun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-30)
  This article explored experiences of ageing from interviews with a sample drawn from a population living in a North Sami community. Our focus is on older adult’s involvement in activities that emphasise and maintain them as participants in specific kinds of activities that require knowledge, skills and mentorship, and to what degree it provides them with social capital and ethnic identity. We present ...

View more