Now showing items 1-20 of 145

  • The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again 

   Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-18)
   The 2019 local and regional elections in Norway took place against the backdrop of a historical local and regional amalgamation reform initiated by the Conservative-led government in 2014. We find six key outcomes from these elections. (1) The 2019 election witnessed an increase in turnout of 4.5 percentage points compared with the 2015 elections. This is the highest voter turnout in local and ...
  • Agencies and transparency in Norwegian local government 

   Torsteinsen, Harald; Bjørnå, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The NPM portfolio offers several solutions to improve organisational performance and . One of the most crucial of them is to split up integrated organisations into more autonomous operational units. The idea of arm’s length government is gaining ground in Norwegian local government and has materialised itself through the proliferation of agencies, especially in the shape of different forms of local ...
  • The Arctic Council Inclusive of Non-Arctic Perspectives: seeking a new balance 

   Graczyk, Piotr (Chapter; Bokkapittel, 2012)
   The Arctic Council’s (AC) openness to the outside world has become an increasingly important issue in the current debate on its shape and place in the Arctic governance structure. The growing interest of states such as China and entities like the European Union in obtaining Observer status on the Council, and the search for an enhanced role by existing Observers, has triggered an emotional debate ...
  • Arktisk Råds rolle i polarpolitikken 

   Pedersen, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   This article discusses what role(s) member governments want the Arctic Council to have in Arctic affairs. It compares the foreign policies of the five littoral states of the Arctic Ocean: Canada, Denmark, Norway, Russia, and the United States. It identifies and examines three determining debates on a ministerial level over the Arctic Council and the issues it might address: The first debate preceded ...
  • Å gjenkjenne usikkerhet. Film, antropologiske oppdagelsesprosedyrer og kunnskap om livet blant migranter i urbane Kamerun 

   Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-19)
   Forskning er en oppdagelsesprosess. Antropologen skal oppdage hvordan livet erfares og organiseres i den konteksten de vi forsker på virker. Bruk av videokamera som verktøy er nyttig i en slik oppdagelsesprosess. De prosessene som genereres ved den filmende antropologs tilstedeværelse, sees i denne artikkelen på som fruktbare inntak til å forstå meningsproduksjon i felten, men også som viktig for ...
  • "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl 

   Sundsvold, Bente (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-19)
   I artikkelen undersøkes hvordan bruken av videokamera i feltarbeidssituasjonen kan bidra til å utforske og utvikle tilnærminger til relasjonsbyggingen mellom to ulike arter, menneske og fugl. Empirien er hentet fra ærfuglrøkt på Helgelandskysten, og til en kvinnes arbeid med å bygge opp et nedlagt egg- og dunvær. Hun skal venne ville ærfugler (<i>Somateria mollissima</i>) til mennesker, bygge opp ...
  • Åpning av seminaret 

   Holtedahl, Lisbet (Conference object; Konferansebidrag, 1981-10-28)
  • Barrierer og drivkrefter : bedriftskulturelt syn på kvalitet - ekstern analyse av materiale fra et kulturutviklingsprosjekt 

   Isaksen, Torbjørn (Research report; Forskningsrapport, 2008)
   Denne rapporten er en analyse av historier skrevet i løpet av høsten 2004, i samband med et kulturutviklingsprosjekt ved et norsk foretak i finansbransjen. Narrativ metode ble benyttet i utviklingsprosessen. Materialet besto av 68 historier fra foretakets ulike avdelinger, og oppdraget som medarbeiderne ble gitt, var å ”gi en ærlig beskrivelse av kvaliteten i egen avdeling”. Under kulturutviklingsprosjektet ...
  • Bácheveaij/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale 

   Skandfer, Marianne; Høeg, Helge Irgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Denne artikkelen oppsummerer resultatene av et samarbeidsprosjekt der arkeologisk materiale fra tre lokaliteter i Báhceveaj/Pasvikdalen i Øst-Finnmark er sammenholdt med nye pollenanalyser fra myrer ved de samme lokalitetene (figur 1). Det har ikke vært vanlig å inkludere botaniske analyser i arkeologiske undersøkelser i Nord-Norge, selv om det nå finnes stadig flere eksempler på at det gjøres. ...
  • Below the public policy surface: Local reality and popular resistance against the Finnmark Act 

   Fossbakk, Ole-Bjørn (Conference object; Konferansebidrag, 2010-10)
  • Between health care and social security : psychiatric patients and the disability pension system in Norway and Russia 

   Rezvyy, Grigory; Schönfelder, Walter; Midré, Georges; Øiesvold, Terje; Olstad, Reidun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-08-16)
   Background: The official statistics of persons with mental disorders who are granted disability pension (DP) in Russia and Norway indicate large differences between the countries. Methods: This qualitative explorative hypothesis-generating study is based on text analysis of the laws, regulations and guidelines, and qualitative interviews of informants representing all the organisational elements ...
  • Bioenergy Potential of Russia: Method of Evaluating Costs 

   An, Jaehyung; Mikhaylov, Alexey; Lopatin, Evgeny; Moiseev, Nikita; Richter, Ulf H; Varyash, Igor; Dooyum, Uyeh Daniel; Oganov, Artem; Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
   Paper proposes the method of evaluating costs for bioenergy supply in Russia based on energy analysis. The main deterrent factor is not as much limited resources as the marginal cost of production biofuels and the possibility of using cost-effective ways reducing greenhouse gas emissions, including capturing and carbon storage, alternative forms of renewable energy and energy efficiency and energy ...
  • Bioenergy potential of russia: Method of evaluating costs 

   An, Jaehyung; Mikhaylov, Alexey; Lopatin, Evgeny; Moiseev, Nikita; Richter, Ulf H.; Varyash, Igor; Dooyum, Uyeh Daniel; Oganov, Artem; Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
   Paper proposes the method of evaluating costs for bioenergy supply in Russia based on energy analysis. The main deterrent factor is not as much limited resources as the marginal cost of production biofuels and the possibility of using cost-effective ways reducing greenhouse gas emissions, including capturing and carbon storage, alternative forms of renewable energy and energy efficiency and energy ...
  • The Body as Situation: A Darwinian Reading of The Second Sex 

   Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-04)
   Challenging the influential view that the chapter on biology in the first volume of <i>The Second Sex</i> is exposing scientific myths in severe prose, in the view of this paper, the chapter is as much about scientific facts as it is an intriguingly open-ended dialogue between phenomenology and science. Beauvoir’s consuming epistemological and scientific preoccupation with the category of biology ...
  • Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsorgen 

   Dyb, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene ...
  • The Canadian Fisheries Industry : Retrospect and Prospect 

   Hoogensen Gjørv, Gunhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
  • The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway 

   Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-13)
   Scholars have often studied social, political and economic factors affecting trust. This article considers the relationship between spatial location and trust in politicians. We hypothesise that the centre‒periphery framework developed by Stein Rokkan has explanatory value for the study of trust in politicians. By using multilevel regression analysis on a large-N survey on a crucial case (Norway), ...
  • CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process 

   Sandaunet, Anne Grete; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   <b>Bakgrunn:</b> Lightning Process (LP) er en kursbasert treningsmetode som er under debatt når det gjelder behandling av CFS/ME.<br> <b>Hensikt:</b> Denne kvalitative studien har som mål å styrke kunnskapen om CFS/ME-pasienters ulike erfaringer med LP.<br> <b>Metode:</b> Studien undersøker hva som skiller beskrivelsene til to pasientgrupper som hadde ulike erfaringer med metoden. Den ene ...
  • The challenge of fitting in: non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients 

   Sandaunet, Anne Grete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-11-15)
   Online self-help groups multiply peoples' possibilities to exchange information and social support. Such possibilities are expected to be of crucial value for the 'new' healthcare user. However, similar to experiences from face-to-face based groups, studies of online self-help groups report high drop-out rates. Knowledge about why this happens is scarce. By means of qualitative interviews and ...
  • China's New Roles and Behaviour in Conflict-Affected Regions: Reconsidering Non-Interference and Non-Intervention 

   Hirono, Miwa; Jiang, Yang; Lanteigne, Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019-03-07)
   China's view on the sanctity of state sovereignty has slowly but inexorably been transformed, and the country has found it difficult to continue to adhere to the principles of non-interference and non-intervention with the same degree of rigour as during the Cold War era. This special section will explore what the principles mean to China today; why and how Beijing has become active in peacebuilding ...