Show simple item record

dc.contributor.advisorSoleim, Marianne Neerland
dc.contributor.authorAndreassen, Audun Midtbø
dc.date.accessioned2020-07-08T14:28:47Z
dc.date.available2020-07-08T14:28:47Z
dc.date.issued2020-06-05
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen er å belyse hvordan lærere og elever opplever film som læringsverktøy i historiefaget, ved undersøkelse av problemstillingen «Hva tenker elever og lærere ved to videregående skoler i Tromsø om filmbruk i historieundervisningen?». Fem forskningsspørsmål danner grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen. Utgangspunktet for undersøkelsens teoretiske grunnlag er fagdidaktisk og pedagogisk, og ser nærmere på hva læreplanen LK06 i historie, ulike forfattere og relevant teori og forskning sier om temaet filmbruk i historieundervisningen. Den metodiske tilnærmingen til forskningen er kvalitativ og fenomenologisk, og undersøkelsens data er innhentet fra individuelle skriftlige intervju av seks lærere og gruppeintervju med 19 elever. Funnene fordeler seg under og diskuteres i seks kategorier: lærernes begrunnelser for filmbruk, erfaringer med filmbruk i historiefaget, motivasjon for læring ved filmbruk, visuell læring i historiefaget, historiebevissthet og kildekritikk. Undersøkelsens resultater viser blant annet at lærerne og elevene er enige i at film må være tilknyttet et pedagogisk opplegg for at elevene skal oppleve læringsutbytte. Videre fremkommer det av resultatene at filmbruk i historieundervisningen, kort sagt, påvirker elevenes motivasjon, læring, historiebevissthet og kildekritiske ferdigheter i positiv retning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18783
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjecthistoriedidaktikken_US
dc.subjecthistorieen_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Annen historie: 089en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.titleHistorieundervisning og film. En kvalitativ studie av pedagogisk filmbruk ved to videregående skoler i Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record