Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorTennefoss, Kari
dc.date.accessioned2020-08-25T08:54:29Z
dc.date.available2020-08-25T08:54:29Z
dc.date.issued2020-05-30
dc.description.abstractTema for dette casestudie er innføring av mer helhetlig system for karriereveiledning, inkludert etablering av karrieresenter med tilbud til den voksne delen av befolkningen i Finnmark. Karriereveiledning har lange tradisjoner, men et mer helhetlig system for livslang karriereveiledning kom som en ide fra OECD, via nasjonale myndigheter til Finnmark. Formålet med denne oppgaven er å sette fokus på hvordan dette nye karriereveilednings-konseptet, som jeg har valgt å forstå som en ide på reise (Røvik 2007), er innført i Finnmark. Hovedspørsmålet er knyttet til hva som var bakgrunn og begrunnelser for innføring av et mer helhetlig system for livslang karriereveiledning, hvem som har vært sentrale aktører og hvordan det ble innført i Finnmark? For å gi svar på problemstillingen valgte jeg kvalitativ metode med intervju og dokument-undersøkelser. Syv informanter har deltatt i undersøkelsen, som er inspirert av pragmatisk vitenskapsteoretisk tilnærming. Studien har sett på karriereveiledningskonseptet i instrumentelt-, klassisk-institusjonelt- og ny-institusjonelt lys, for å få frem ulike sider av implementerings-prosessen som er gjennomført. Supplert med Røviks oversettelsesteori er det studert hvordan dette er oversatt og tilpasset Finnmark. Funn fra denne studien viser at bakgrunn og begrunnelser for innføring har vært motivert utfra press fra de institusjonelle omgivelser, samtidig ser man et instrumentelt motiv utfra at konseptet blir sett på som løsning på de problemer man hadde i Finnmark. Funn viser også at implementeringsprosessen foregikk gjennom ulike faser over tid med ulike arenaer og aktører involvert. Det ble benyttet forskjellige oversettelsesmodus og -regler gjennom oversettelsen. Trekk ved oversettelsen og oversetterne ble diskutert for å se hvordan det har bidratt til at implementering har lyktes. Funn viser også at samarbeid, samordning og koordinering var viktig og avgjørende for et godt utfall av implementeringen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19133
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectOffentlig karrieresenteren_US
dc.subjectLivslang karriereveiledningen_US
dc.subjectOrganisasjonsoppskriften_US
dc.subjectIde på reiseen_US
dc.subjectOrganisasjonsteorien_US
dc.subjectInstitusjonelle omgivelseren_US
dc.subjectOversettelsesteorien_US
dc.subjectKontekstualiseringen_US
dc.subjectTranslatørkompetanseen_US
dc.titleKarriereveiledning - en ide på reise? En studie om etablering av karrieresenter for innføring av mer helhetlig system for livslang karriereveiledning til befolkningen i Finnmarken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)