Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Hege
dc.contributor.authorDjønne, Vegard
dc.contributor.authorBrynildsen, Robert
dc.date.accessioned2020-08-25T09:30:19Z
dc.date.available2020-08-25T09:30:19Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.description.abstractVed opprettelsen av Forsvarsmateriell i 2016 ble samtidig Lean/kontinuerlig forbedring innført i organisasjonen. Hensikten med studien er å prøve å finne hindringer for innføringen av Lean/kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter, samt bakenforliggende årsaker til disse hindringene. I teorikapittelet har vi benyttet rammeverket fra Jacobsen (2018b) for å strukturere inn relevant teori knyttet til endring. Dette rammeverket beskriver at endring består av fire elementer; drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess. Metoden består av et triangulerende design der vi gjennomfører undersøkelse av interne dokumenter, intervjuer og analyse av data fra medarbeiderundersøkelsen gjennomført i 2017 og 2019. Vi har sett spesielt på mellomlederes engasjement for endring, toppledelsens involvering og grad av tilpasning av endringen til lokal kontekst. Våre funn er at MARKAP i liten grad har lykkes med å implementere kontinuerlig forbedring. Vi finner sammenheng mellom mellomleder sitt engasjement og grad av implementering. Videre finner vi at toppledelsen har prioritert andre endringer på bekostning av innføring av kontinuerlig forbedring. Det er indikasjoner i studien på at i hvor stor grad kontinuerlig forbedring er tilpasset lokal organisatorisk kontekst påvirker implementering positivt. Men empirien understøttet ikke dette entydig. De tre viktigste bakenforliggende årsakene til hindringer er: 1. Samtidig fokus fra toppledelsen på andre endringer har bidratt til manglende ressurser. Dette har gjort at innføring av en såpass stor kulturell endring ikke har gått etter intensjonen. 2. Vi finner at implementeringsprosessen har hatt svakheter, og at uklare forventninger til mellomledere kan ha medført manglende engasjement for endringen. 3. Til slutt stiller vi spørsmålstegn ved om forståelsen av Lean som konsept har vært god nok.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19139
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleFlyt kommer ikke av seg selv. Hindringer for innføring av kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record