Show simple item record

dc.contributor.advisorLund, Torbjørn
dc.contributor.authorStormo, Jan Bengt
dc.contributor.authorJacobsen, Rune
dc.date.accessioned2020-09-03T09:17:58Z
dc.date.available2020-09-03T09:17:58Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.description.abstractVår forskning handler om utviklingsarbeid i skolen. Med nasjonale styringsdokumenter som bakteppe ønsker vi i denne oppgaven å undersøke nærmere hva som må til for styrke profesjonsfellesskapet i skoleutvikling, i tråd med ny Overordnet del kapittel 3.5. For å finne svar på dette har vi sett på erfaringene til lærere ved Soldalen videregående skole, ved gjennomføringen av et skolebasert kompetanseutviklingsprogram kalt VFL-MOOC. Følgende problemstilling ble utarbeidet: Hvordan kan Soldalen skole bruke erfaringer fra et utviklingsprosjekt til å styrke profesjonsfellesskapet innen skoleutvikling? Studien har et kvalitativt forskningsdesign og våre empiriske funn er samlet inn ved gjennomføring av fokusgruppesamtaler. Det ble anvendt seksjonsvise fokusgrupper hvor informantene i de forskjellige fokusgruppene tilhørte samme fagseksjon, hver av fokusgruppene bestod av 5 informanter. For å belyse problemstillingen har vi sett på kjennetegnene ved effektive profesjonelle læringssfelleskap; Felles verdier og visjoner, kollektivt ansvar, refleksjon, samarbeid og kollektiv læring. Disse kjennetegnene er videre sentralt i oppgaven da vi har presentert funn, drøftet og gitt videre anbefalinger i forbindelse med disse kjennetegn. Vi har også sett på ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i det gjennomførte tiltaket VFL-MOOC Som en oppsummering og avslutning av forskningsarbeidet har vi valgt å gi fire anbefalinger til Soldalen videregående skole: 1. Ledelsen må involverer ansatte når visjoner for nye utviklingsområder skal utarbeides 2. Den kollektive læringen må være praksissnær og tilpasset lærerne 3. Sette fokus på gode refleksjonsprosesser 4. Videreutvikle samarbeidskulturen Slik vi ser det vil disse anbefalingene være med på å styrke profesjonsfellesskapet i fremtidige utviklingsarbeid. Nøkkelord: Profesjonsfellesskap, erfaringer, profesjonelle læringsfellesskap, visjoner, samarbeid, refleksjon, kollektiv læring, kollektivt ansvaren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19207
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDLPU-3900
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleErfaringer som grunnlag for utvikling av profesjonsfellesskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)