Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Ådne
dc.contributor.authorKnarvik, Henriette
dc.contributor.authorVevang, Lars-Erik
dc.date.accessioned2020-09-08T10:48:45Z
dc.date.available2020-09-08T10:48:45Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å kartlegge organisasjonskultur, teamarbeid og lederskap i Sparebanken Møre avdeling Kristiansund i den hensikt å belyse hvordan dette kan ha virket inn på oppnådde resultater i avdelingen. Studien omfatter fagområdene ledelse og organisasjonskultur, og har følgende problemstilling; Hvordan har organisasjonskultur og lederskap i Sparebanken Møre Kristiansund påvirket deres resultater? Bakgrunnen er avdelingens økte omsetning de siste to årene. Banken har gjennomført organisatoriske og kulturelle endringer, samt skapt et sterkt fokus på teambygging og felles mål. Studiet tar for seg faglitteratur innen grunnleggende organisasjonskultur og teamarbeid, med utgangspunkt i Sjøvolds (2006) redegjørelser, med flere. Videre har vi valgt å bruke modellen “the big 5 in teamwork” med bakgrunn i Salas.m.fl (2005). Innen temaet lederskap benytter vi transformasjonsledelse og transaksjonsledelse som faglitterært grunnlag. Studien baserer seg på et induktivt undersøkelsesdesign av et casestudie med et eksplorerende opplegg, basert på individuelle intervjuer av ansatte og leder i aktuell avdeling, samt en kort dokumentundersøkelse. Konklusjonen er at organisasjonskultur og lederskap i stor grad har påvirket avdelingens resultater. Begrunnelsen for konklusjonen er en evne til å arbeide effektivt sammen for å oppnå gode resultat, ved hjelp av teamfokus, en tydelig leder og eierskap til felles mål og visjoner. Studien belyser samtidig elementer som kan forbedres for at teamet skal fortsette å være produktive og nyskapende i fremtiden.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19253
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3910
dc.subjectOrganisasjonskulturen_US
dc.subjectTeamarbeiden_US
dc.subjectTransformasjonsledelseen_US
dc.subjectTransaksjonsledelseen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleOrganisasjonskultur og lederskap i Sparebanken Møre Kristiansund. En kvalitativ analyse av organisasjonskultur og lederskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record