Show simple item record

dc.contributor.advisorAschan, Michaela
dc.contributor.advisorOlsen, Petter
dc.contributor.authorSande, Rolf Jakob
dc.date.accessioned2020-09-15T10:01:06Z
dc.date.available2020-09-15T10:01:06Z
dc.date.issued2020-05-15
dc.description.abstractOppgaven skal gi et innblikk i hvordan blokkjedeteknologi kan brukes i sjømatnæringen, og hvilke fordeler og ulemper det eventuelt vil medføre. Formålet med teknologien er å tilrettelegge for sikker datautveksling og bedre sporing av informasjon. I den forbindelse går jeg også dypere inn å beskriver egenskapene ved teknologien som de siste årene har fått mye oppmerksomhet fra akademia og industri. Masteroppgaven tar utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, og datagrunnlaget består av primær- og sekundærdata. Mine funn tyder på at forbrukere som søker bærekraftige sjømatprodukter vil ha tilgang til et bredt spekter av relevant informasjon ved en eventuell implementering. Løsningen med blokkjede gjør det mulig å spore fisk gjennom hele forsyningskjeden, og skaper en digital identitet for hver fisk. Et datapunkt som gir lakseprodusenter, forbrukere og restauranter en økt tillit til produktet. Ved implementeringen av blokkjedeteknologien blir blokkjedenettverket Konsortium, blokkjedeplattformen Ethereum, og ekstern rådgivning med Microsoft Azure sett på som de mest egnede for et oppdrettsselskap som Lerøy. Blokkjedeteknologi gir åpenhet (transparens), effektiv informasjonsutveksling, og sørger for gjensidig ansvarlighet mellom aktørene som bruker blokkjeden. Selv om blokkjede har mange positive sider er det utfordringer som må jobbes med. Pålitelighet av data blir sett på som en av styrkene ved blokkjede, da man ikke kan overskrive data. På den negative siden hindrer ikke denne funksjonen at usann informasjon blir ført inn i blokkjeden. Kostnadene rundt implementeringen av teknologien er høy, og det er vanskelig å konkludere med hvor stor den økonomiske gevinsten vil være.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19346
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3960
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en_US
dc.titleBlokkjedeteknologi i oppdrettsnæringen. Hvilke innvirkninger kan blokkjede ha på sporbarhet i oppdrettsnæringen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record