Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt Arne
dc.contributor.advisorThyholdt, Sverre Braathen
dc.contributor.authorNilsen, Erik
dc.contributor.authorIversen, Hilde Sivertsvik
dc.date.accessioned2020-09-17T09:51:10Z
dc.date.available2020-09-17T09:51:10Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.description.abstractUtforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innenfor fagområdet økonomistyring. Budsjettet, som er ett av flere styringssystemer, er trolig det første formelle styringssystemet bedrifter benytter seg av (King et al., 2010). I denne studien vil vi undersøke om betingelsesfaktorene størrelse, struktur, strategi og oppfattet usikkerhet i omgivelsene er relatert til budsjettpraksisen i små- og mellomstore bedrifter i den nordnorske reiselivsnæringen. Studiens problemstilling er derfor som følger: “Er budsjettbruken i små- og mellomstore nordnorske reiselivsbedrifter relatert til bedriftsstørrelse, struktur, strategi og oppfattet usikkerhet i omgivelsene?” Den norske reiselivsnæringen består av alle typer bedrifter som tilbyr tjenester til mennesker på reise. Næringen er i høy vekst og en viktig kilde til inntekter i norske kommuner. Reiselivet i Nord-Norge sysselsetter mange mennesker, og det anslås ifølge NHO Reiseliv (2019) en global vekst på ca. 50 % fra 2017 til 2030. Studien viser at en betydelig andel av nordnorske reiselivsbedriftene ikke bruker budsjetter. De fleste bedriftene kombinerer produktdifferensiering med en desentralisert struktur. Analysene viser at størrelse målt i ansatte ikke påvirker hvorvidt bedriftene velger å benytte budsjetter eller ikke. En stor del av bedriftene i næringen har en leder/eierstruktur hvor daglig leder og styreleder er samme person. For disse bedriftene vil struktur, fiendtlighet (konkurranseintensitet) og strategi ha ulik betydning for budsjettbruk. Struktur og fiendtlighet reduserer bruk av budsjett, mens strategi øker bruken. I bedrifter med ulik daglig leder og styreleder er dynamikk relatert til negativ budsjettbruk. Et alternativt funn for bedrifter med ulik lederstruktur viser at dersom økonomistyringen i bedriften oppleves som god, vil budsjetter i større grad benyttes. Et annet sentralt funn er at familiebedrifter i den nordnorske reiselivsnæringen er negativt assosiert med budsjetteringspraksis.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19405
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectStyringsverktøyen_US
dc.subjectBudsjetteringen_US
dc.subjectBetingelsesfaktoreren_US
dc.subjectReiseliven_US
dc.subjectNord-Norgeen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleBudsjettbruk i små- og mellomstore nordnorske reiselivsbedrifter. En empirisk studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record